Gå till innehållet

Hur många länder har antagit det tredje tilläggsprotokollet?

Hittills (september 2020) är det 46 länder som ratificerat det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen. Exempel på länder i Europa är Finland, Danmark, Tyskland och Belgien.