Gå till innehållet

Hur många länder har antagit det tredje tilläggsprotokollet?

Hittills har 29 av världens länder ratificerat det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen. Exempel på länder i Europa är Finland, Danmark, Tyskland och Belgien.