Gå till innehållet

Hur kan vi skänka eller sälja varor och produkter till UNICEFs arbete?

UNICEF har ytterst sällan möjlighet att ta emot varor, av flera olika skäl. Men om det finns ett uttalat behov från vår sida så tar vi gärna emot varor och tjänster. Förutsättningen är att:

  • vi har behov av den vara ni vill skänka
  • det inte blir dyrare att skicka varan till aktuellt land (med tanke på tullavgifter, frakt och hantering) än att köpa varan på plats till ett bra pris och därmed dessutom gynna den lokala marknaden
  • varan/produkten kan underhållas på plats
  • att maskinerna kan användas på plats (till exempel att manualen finns på landets språk)
Utifrån ovanstående frågor bedömer sedan vår internationella logistikgrupp, Supply Division, i Danmark om vi ska ta emot varorna. För olika tjänster i till exempel Sverige görs liknande bedömning.

Har du en produkt du tror vi kan ha användning för i fält? Här kan du läsa mer om hur du gör för att bli leverantör till UNICEF.