Frågor och svar / Frågor om gåvor och givande

Hur gör jag för att skänka och deklarera min aktieutdelning?

Du som är bosatt i Sverige och äger aktier i börsnoterade företag samt du som är delägare i fåmansbolag kan skänka din aktieutdelning skattefritt till en ideell organisation som till exempel UNICEF. Utdelningen skänker du innan du som privatperson skulle få aktieutdelningen, det vill säga innan bolagsstämman.

Du kan välja att antingen skänka hela din utdelning eller delar av den. 

Här hittar du information om hur du går tillväga steg för steg för att skänka din aktieutdelning

Att tänka på när du deklarerar

Eftersom du aldrig disponerat utdelningen behöver du inte redovisa utdelning och skall heller inte göra något avdrag i deklarationen. Däremot bör du i i din delklaration under “övriga upplysningar” förklara att du skänkt din utdelning.

Om skatteverket av någon anledning inte fått kontrolluppgift från banken angående din gåva, kommer skattemyndigheten i din preliminära skatteuträkning dra kapitalskatt som om du disponerat aktieudelningen själv. Det åtgärdar du genom att bifoga den kontrolluppgift du fått från banken i din deklaration. 

Det är banken eller din aktiemäklare som ansvarar för att kapitalskatt inte dras från aktieutdelningen när den sätts in på organisationens, dvs gåvomottagarens konto.

Frågor om gåvor och givande

Frågor om barnkonventionen

Operation Dagsverke - insättningar

Operation Dagsverke för skolor

Frågor om egna insamlingar

Frågor om gåvoshopen och gåvobevis

Frågor om Världsförälderskap och autogiro

Frågor om företagssamarbeten

Frågor om logotyp, bilder och informationsmaterial

Frågor om engagemang, jobb och praktik

Frågor om skolarbete eller projektarbete

Frågor om UNICEF och UNICEFs arbete

Frågor om att jobba som ringare eller värvare

Frågor om minneskort och gratulationskort