Gå till innehållet

Hur gör jag för att skänka och deklarera min aktieutdelning?

Du som är bosatt i Sverige och äger aktier i börsnoterade företag samt du som är delägare i fåmansbolag kan skänka din aktieutdelning skattefritt till en ideell organisation som till exempel UNICEF. Utdelningen skänker du innan du som privatperson skulle få aktieutdelningen, det vill säga innan bolagsstämman.

Du kan välja att antingen skänka hela din utdelning eller delar av den.

Här hittar du information om hur du går tillväga steg för steg för att skänka din aktieutdelning

Att tänka på när du deklarerar Eftersom du aldrig disponerat utdelningen behöver du inte redovisa utdelning och skall heller inte göra något avdrag i deklarationen. Däremot bör du i i din delklaration under “övriga upplysningar” förklara att du skänkt din utdelning.

Om skatteverket av någon anledning inte fått kontrolluppgift från banken angående din gåva, kommer skattemyndigheten i din preliminära skatteuträkning dra kapitalskatt som om du disponerat aktieudelningen själv. Det åtgärdar du genom att bifoga den kontrolluppgift du fått från banken i din deklaration.

Det är banken eller din aktiemäklare som ansvarar för att kapitalskatt inte dras från aktieutdelningen när den sätts in på organisationens, dvs gåvomottagarens konto.