Gå till innehållet

Är produkten jag köper en riktig produkt?

Ja, alla produkter som finns att köpa är riktiga produkter, och inte symboliska gåvor. UNICEF är världsledande när det gäller att leverera förnödenheter som räddar och förändrar barns liv. Vi levererar från vårt centrallager i Köpenhamn, och från våra mindre lager i Dubai, Panama och Shanghai. Vissa produkter, som fotbollar, sagoböcker och vattenpumpar, köper vi lokalt i de respektive länderna. Här kan du se var produkterna hamnade 2021.

I anslutning till våra gåvoshopsprodukter har vi med exempel som visar hur produkterna används och hjälper barn i olika länder. Detta är dock just exempel, och vi kan inte garantera att just den produkten du köper kommer att levereras till landet som används i exemplet.

I vissa fall kan det hända att produkten du valt ersätts med en annan, som det just då finns ett större behov av. Vanligen sker bytet då inom samma kategori, det vill säga om du till exempel har köpt mässlingsvaccin skulle det kunna bytas ut mot poliovaccin. UNICEF ser alltid till att din gåva används på allra bästa sätt för att hjälpa de barn som behöver det mest just nu.