Gå till innehållet

Är Barnkonventionen lag i Sverige?

Sverige ratificerade barnkonventionen 1990 och åtog sig därmed att följa den. Genom ratificering blev barnkonventionen juridiskt bindande för Sverige men gällde inte som svensk lag. I stället valde vi då att anpassa och ändra våra lagar så att de överensstämde med barnkonventionens bestämmelser genom en så kallad transformeringsmetod. Det innebar att barnkonventionen inte hade samma status som de nationella lagarna och åberopades inte heller av våra domstolar och myndigheter. Regeringen och riksdagen har det yttersta ansvaret för konventionens genomförande.

Riksdagen har nu godkänt regeringens förslag om att barnkonventionen ska bli svensk lag genom inkorporering och fortsatt transformering. Barnkonventionen blev lag i Sverige den 1 januari 2020. Att inkorporera barnkonventionen i svensk lag innebär att konventionen nu har samma rättsliga status som andra nationella lagar och den kan därmed ensamt ligga till grund för beslut av våra domstolar och myndigheter. Här kan du läsa mer om vad det kommer att innebära.