UNICEFÄmne
Översvämningar

Översvämningar

När naturkatastrofer, som översvämningar, inträffar är det alltid barnen som drabbas värst. UNICEF finns ofta redan på plats och ställer snabbt om till akut humanitär hjälp; som rent vatten, näring, sjukvård, värme och skydd mot våld och övergrepp.

un0705925.jpg
Pakistan

Det har gått en månad sedan Pakistan drabbades av de värsta monsunregnen i historien. Azaan Ali, 16 månader, såg halva sitt hem svepas bort i översvämningen. Nu kämpar hans familj för att överleva.

un0694843.jpg
Pakistan

Mer än tre miljoner barn är i akut behov av humanitär hjälp efter en av de värsta monsunregnen i landets historia. Barn och deras familjer flyr just nu vattenmassorna, och miljontals människor har förlorat sina hem. UNICEF finns på plats och arbetar för att snabbt nå fram med hjälp till de mest utsatta.

south-sudan-uni221151-blogg.jpg
Afrika

Under de senaste dagarna har flera länder i östra Afrika drabbats hårt av kraftiga skyfall med påföljande översvämningar. Regnet, som förväntas fortsätta i flera veckor, hotar nu barns liv i form av förstörda skördar, smittspridning och utebliven skolgång.

un0342025.jpg
Bahamas

I nästan två dagar härjade orkanen Dorian över önationen Bahamas. Minst 43 personer har dött, tusentals saknas och många är i akut behov av hjälp. UNICEF arbetar dygnet runt för att leverera rent dricksvatten, näring och stöd till familjer som har överlevt stormen.

UN043792-575x383.jpg
Nordkorea

Idag delar vi med oss av en god nyhet. Fyraåriga Min Song Ju har, tack vare UNICEF, fått behandling mot svår undernäring.

burma2-575x431.jpg
Myanmar

Hittills har omkring 90 personer dött och 590 000 människor är drabbade, varav 200 000 är barn. Mest akut är behovet av rent vatten, sanitet, sjukvård och psykosocialt stöd till de utsatta barnen. UNICEF fortsätter arbetet för att nå barnen i de översvämmade områdena i Burma.

©-UNICEFNYHQ2015-0048van-de-Merwe-575x382.jpg
Kolera

Ett utbrott av kolera har bekräftats i de södra delarna av Malawi där många människor på flykt från översvämningar har samlats i läger. I grannlandet Moçambique har också många fall upptäckts. UNICEF är på plats och kämpar för att stoppa spridningen.

malawi-575x381.jpg
Klimatförändringar

Nu har det gått en månad sedan Malawi drabbades av stora översvämningar. Nya siffror från FN visar att antalet människor som tvingats på flykt har dubblerats, från 174 000 till 336 000. Sammanlagt är nu antalet drabbade mer än en miljon. UNICEF arbetar bland annat för att barnen ska få rent vatten och kunna fortsätta sin skolgång.

UNI177461-575x383.jpg
Malawi

Det kraftiga regn som drabbat Malawi sedan början av januari har hittills tvingat mer än 121 000 människor att fly från svåra översvämningar. Mer än hälften av de drabbade är barn. UNICEF vädjar nu om mer resurser för att kunna möta de humanitära behoven i landet och hjälpa barnen och deras familjer.

UNI177465-575x381.jpg
Malawi

Det kraftiga regnet fortsätter i Malawi och 120 000 människor har tvingats på flykt från svåra översvämningar. UNICEF trappar nu upp insatserna och flyger in 90 ton livräddande förnödenheter för att nå de mest utsatta.

Unicef Logo Swedish
Malawi

Stora regnmängder de senaste dagarna har orsakat svåra översvämningar i Malawi. 48 personer har dött och 70 000 människor har tvingats på flykt. UNICEF är på plats och har börjat leverera förnödenheter.

UNICEF-03-575x386.jpg
Balkan

De svåra översvämningarna på Balkan slår hårt mot befolkningen. UNICEF deltar i katastrofarbetet och levererar hjälp till barnen och deras familjer. Totalt är det 460 000 barn som har drabbats.

01-575x381.jpg
Moçambique

Vattennivåerna i översvämningsdrabbade Gazaprovinsen i södra Moçambique börjar äntligen sjunka. Men områdets största stad Chokwe är fortfarande obeboelig och bristen på sanitet börjar bli ett allvarligt problem. UNICEF-personal på plats varnar för ökad risk för kolerautbrott.

Flooding-Zaatari-2_09.01.13-575x431.jpg
Jordanien

Svåra väderförhållanden i hela norra Jordanien – inklusive regn, snö och minusgrader – har kraftigt försämrat situationen för barnen i flyktinglägret Za'atari.

Unicef Logo Swedish
Pakistan

I Sindh-provinsen som drabbades hårdast av översvämningarna i augusti och september kämpar UNICEF för att stoppa sjukdomar och epidemier. Rent vatten, tvål, tandkräm, toaletter, handdukar och hygienundervisning räddar hundratusentals barns liv varje dag. Men nu saknas pengar för att fortsätta det livsviktiga arbetet.

Unicef Logo Swedish
Filippinerna

Den tropiska stormen Washi i södra Filippinerna har orsakat stora översvämningar. Hundratals har dött och ännu fler saknas och har blivit hemlösa. Som i alla katastrofer drabbas alltid barnen värst. UNICEF ser till att barnen prioriteras och att deras rättigheter tillgodoses.

Unicef Logo Swedish
Asien

Den senaste tidens kraftiga oväder i Sydostasien är de värsta på 50 år och totalt är 8 miljoner människor drabbade. Men översvämningarna har inte bara förstört hus och vägar utan även lett till att många barn kommit ifrån sina föräldrar. De ensamma barnen löper större risk att utsättas för människohandlare.

Unicef Logo Swedish
Pakistan

Ett hundratal av alla de flickor och pojkar som tvingats fly på grund av översvämningarna har samlats vid en av UNICEFs uppsamlingsplatser i Sindh, Pakistan. Hit kommer barnen för att både gå i skolan och leka men också för att få skydd i den hårt utsatta situation de befinner sig i.

Unicef Logo Swedish
Pakistan

Katastrofhjälpen till de översvämningsdrabbade i Pakistan har ytterligare trappats upp. UNICEF är på plats och leder arbetet med att förse de mest drabbade med rent vatten, sanitet, hälsovård, skydd och näring.

Unicef Logo Swedish
Pakistan

Nya häftiga regn och fortsatta översvämningar förvärrar katastrofen i Pakistan där hjälparbetet nu trappas upp. UNICEF delar dagligen ut livsviktiga förnödenheter till barn och familjer i de drabbade områdena. Bland annat hundratusentals liter rent vatten

Unicef Logo Swedish
Pakistan

Översvämningarna i södra Pakistan drabbar nu 2,5 miljoner barn, samtidigt som många av dem fortfarande behöver hjälp efter förra årets översvämningskatastrof. De måste snabbt få mer hjälp innan läget blir värre.

Unicef Logo Swedish
Pakistan

För ett år sedan började den värsta översvämningen i Pakistans historia. När det var som värst var en femtedel av landytan översvämmad. Den humanitära krisen blev svår, omfattande och långvarig. Men många har tack vare UNICEF fått hjälp under året. I en nysläppt rapport sammanfattas insatserna och hjälpbehoven som återstår.

Unicef Logo Swedish
Pakistan

2010 var ett hårt år för världens barn. Översvämningarna i Pakistan och jordbävningen i Haiti krävde de enskilt största insatserna under året. Behovet av hjälp växer, men världen är inte tillräckligt uppmärksam på alla de kriser som drabbar barn i många länder. Detta konstateras i UNICEFs årliga rapport om arbetet i världens katastrofer – Humanitarian Action for Children Report 2011 (HAC) som presenteras idag.

Unicef Logo Swedish
Pakistan

20 miljoner människor drabbades och 2 miljoner hus förstördes. Över ett halvår har gått sedan den apokalyptiska översvämningen i Pakistan började. Många har fått hjälp tack vare UNICEF. I en nysläppt rapport sammanfattas insatserna och hjälpbehoven som återstår.