Default hero image

Hjälpen till barnen i

Pakistan trappas upp

Katastrofhjälpen till de översvämningsdrabbade i Pakistan har ytterligare trappats upp. UNICEF är på plats och leder arbetet med att förse de mest drabbade med rent vatten, sanitet, hälsovård, skydd och näring.

I vår gåvoshop kan du köpa produkter som just nu levereras runt om i världen, bland annat till barnen i Pakistan.

Förstärkning på plats

Det är en extrem situation som nu råder i Sindhprovinsen i Pakistan. I takt med att det stigande vattnet ödelägger byar och driver människor på flykt ökar även risken för sjukdomar. Och som alltid i katastrofer är barnen de mest sårbara. UNICEF är på plats och arbetar intensivt för att förse de drabbade med rent vatten, tillgång till toaletter, hälsovård och näringstillskott.

Hittills har vi levererat förnödenheter både från lokala lager men också via vårt katastroflager i Köpenhamn. UNICEF förstärker även med resurser på plats. Personal från olika regioner i Pakistan har kallats in för att stötta katastrofteamet i Sindh, den värst drabbade regionen.

UNICEF leder arbetet

I det omfattande katastrofarbetet som nu pågår har UNICEF en ledande roll när det gäller samordning och koordinering av vattenförsörjning, näring, skydd, hälsa och utbildning. Nedan ett urval av den hjälp som hittills nått de drabbade.

Vatten och sanitet

UNICEF leder insatserna när det gäller vatten och sanitet och förser just nu 250 000 drabbade med minst 5 liter vatten dagligen.

Tankbilar kör skytteltrafik för att förse 51 700 drabbade med rent vatten i tillfälliga läger.

Nio stora vattentankar som vardera rymmer 1 500 liter ger dagligen 2 700 människor rent dricksvatten

Till Badin som är värst drabbat anländer snart en försändelse med hinkar, tvålar, vattenreningstabletter, PUR sachets, pressenningar med mera.

Hälsovård

45 hälsoteam (15 stationära och 30 mobila) arbetar med att ge vård till gravida, nyfödda och småbarn. Teamen har utrustats med varsin vaccinbehållare.

88 mobila vaccinationsteam har vaccinerat 33 400 barn mot mässling och 45 300 barn mot polio och 7 600 barn mot tuberkulos. 13 800 barn har fått A-vitamin. 15 800 har fått Penta-vaccin. Penta-vaccin används för att skydda barn under tre års ålder mot difteri, stelkramp, kikhosta, hepatit B och poliomyelit (polio).

Hälso- och sjukvårdsutrustning har distribuerats i de sju värst drabbade områdena:

  • 51 hälsopaket som räcker till 510 000 människor i tre månader.

  • 950 paket för nyfödda

  • 51 572 antiinsektsimpregnerade myggnät som skyddar mot malaria

  • 4 429 paket (100 st i varje) med zinktabletter som ges till barn med diarré

  • 3 barnmorskepaket som räcker till 150 förlossningar

  • 1 300 paket med utrustning till kvinnliga hälsoarbetare som räcker till 1 300 000 människor i tre månader

Arbete pågår med att förstärka 19 av 30 befintliga vårdcentraler så att de kan ta emot patienter dygnet runt. Utöver det anställer och utrustar man 6 700 kvinnliga hälsoarbetare.

Undernäring

I Badin som är det värst drabbade området pågår en allmän hälsoundersökning av barn mellan 6 och 59 månader.

80 hälsoarbetare har fått utbildning om barn och näring och om hur man tar hand om akut undernärda barn.

Utbildning

8 851 skolor har förstörts av översvämningarna och 2 334 skolor används som tillfälliga läger. 200 000 barn behöver tillfälliga klassrum.

UNICEF förser 2 950 tillfälliga skolor med lärare, psykosocial stöd och utrustning som till exempel skolmaterial, lek- och sportutrustning svarta tavlor, kritor, tält, plastmattor med mera.Tillfälliga skolor ska upprättas i ytterligare sex distrikt.

Hjälp och skydd en lång tid framöver

Under de närmsta månaderna riktas hjälpen framförallt mot de mest utsatta – som nyfödda barn, små barn och gravida och ammande kvinnor. Totalt kommer 1,5 miljoner människor att förses med rent vatten, sanitet och hygienartiklar. Över en miljon nyfödda, små barn samt gravida och ammande kvinnor ska förses med hälsovård. Närmare en miljon barn ska få extra näring och 200 000 svårt utsatta barn kommer att ges extra skydd. Utöver det ges stöd i form av utbildning för att barn ska få en så normal tillvaro som möjligt trots rådande kaos. Barn som förlorat eller kommit ifrån sina föräldrar ges extra skydd för att inte utnyttjas, exploateras eller hamna i grepp på barnhandlare. Totalt räknar man med att 230 000 barn kommer att behöva extra skydd mot våld och exploatering.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Gaza-pojke-2023
Gaza

En månad har gått sedan konflikten mellan Israel och Hamas eskalerade. Med chock och fasa har världen följt utvecklingen, det ökande antalet liv som gått förlorade och den humanitära situationen i Gaza som blir alltmer desperat. Nu kräver vi, tillsammans med andra FN organisationer, ett omedelbart humanitärt eldupphör.

Barn-Gaza-2023
Gaza

Hundratals barn har dödats i Gaza och Israel. Hundratusentals är drabbade av våldet. Situationen i Gaza är katastrofal, med oavbrutna bombningar och massiv fördrivning av barn och familjer. Det finns inga säkra platser, säger UNICEFs verkställande direktör Catherine Russell.

Gaza-Israel-flicka-2023
Gaza

Hundratusentals barn och deras familjer har börjat fly norra Gaza inför hoten om storskaliga attacker. Detta följer på dagar av bombningar i Gaza efter de brutala attackerna mot Israel den 7 oktober.