Default hero image

20 miljoner människor drabbades och 2 miljoner hus förstördes. Över ett halvår har gått sedan den apokalyptiska översvämningen i Pakistan började. Många har fått hjälp tack vare UNICEF. I en nysläppt rapport sammanfattas insatserna och hjälpbehoven som återstår.

Skribent |

Publicerad |

2011 02 14

Uppdaterad |

2011 02 14

UNICEF släpper 6-månadersrapport efter översvämningen i Pakistan

En av UNICEFs viktigaste prioriteringar sedan översvämningarna började har varit att förse drabbade områden med rent vatten. Tack vare de omfattande insatserna har över 3 miljoner människor fått tillgång till dricksvatten.

För att åtgärda problem med förgiftat ytligt grundvatten har UNICEF försett byar med speciella handpumpar som går över 90 meter ner i marken.

Hälsa och näring

9 miljoner barn har kunnat vaccineras mot mässling och polio och 8,5 miljoner barn har fått A-vitamin tillskott tack vare UNICEF och samarbetspartners.

Hittills har totalt 120 000 undernärda kvinnor och barn i landet fått hjälp genom UNICEF-finansierade program.

Skola och skydd

180 000 barn går i skolan i tillfälliga lärocenter som UNICEF finansierat.

UNICEF har även satt upp 700 barnvänliga centrum där barn kan få psykologiskt stöd och skyddas från att bli utnyttjade. 200 000 barn kommer regelbundet till dessa centrum.

UNICEF har haft huvudansvaret för samtligakatastrofinsatser gällande vatten, näring, skola och skydd för utsatta barn iPakistan. Det innebär bland annat ett ansvar för att insatserna ska vara välsamordnade, att brister åtgärdas, att resurserna utnyttjas så effektivt sommöjligt och att viktig information når alla inblandade.

Många människor som förlorade sina hem underöversvämningen har fortfarande inte ordentligt skydd mot väder och vind. Underde senaste veckorna har temperaturen sjunkit till minusgrader i provinsen Khyber Pakhtunkhwa i nordvästraPakistan. Vinterkölden är livsfarlig för allabostadslösa. UNICEF har distribuerat filtar, varma kläder och skor, samtutrustning till hälsovård och förlossningar till de mest utsatta områdena.

En annan stor utmaning är att undernäringenbland barn har ökat i provinsen Sindh efter översvämningen.Nya siffror visar att runt 90 000 barn, mellan åldrarna 6 månader och 5 år, lider avundernäring i den provinsen. UNICEF arbetar med landets regering och de lokalamyndigheterna för att kunna nå och behandla undernärda barn, både genom akuta ochlångsiktiga insatser.

Vill du stödja UNICEFs insatser för barn i katastrofområden? Lämna ditt bidrag här.6 Month Report UNICEF Pakistan

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Pojke bland rasmassor - Gaza - maj 2024
Gaza

Redan för flera månader sedan beskrev våra kollegor på plats Gaza som den värsta och farligaste platsen på jorden för barn. Sedan dess har det blivit värre. Mycket värre.

Flyktingar - Rafah - Gaza 2024
Gaza

UNICEFs talesperson James Elder har varit i Gaza flera gånger sedan kriget bröt ut. Här berättar han om barnen han träffade och den humanitära katastrofen som de lever i.

Barn i Gaza bland tält - cropped desktop - 2024
Gaza

Sedan kriget bröt ut i Gaza har över 14 000 barn dödats, vilket innebär fler än vart hundrade barn. Tusentals barn har dessutom skadats och förlorat sina föräldrar. Enligt UNICEF utsätts barn oproportionerligt hårt av kriget, trots att de ska vara skyddade.