Default hero image

2010 var ett hårt år för världens barn. Översvämningarna i Pakistan och jordbävningen i Haiti krävde de enskilt största insatserna under året. Behovet av hjälp växer, men världen är inte tillräckligt uppmärksam på alla de kriser som drabbar barn i många länder. Detta konstateras i UNICEFs årliga rapport om arbetet i världens katastrofer – Humanitarian Action for Children Report 2011 (HAC) som presenteras idag.

Skribent |

Publicerad |

2011 03 07

Uppdaterad |

2011 03 07

UNICEF BER OM 9,1 MILJARDER KRONOR TILL KATASTROFDRABBADE BARN

Förebyggande arbete

Katastrofernas omfattning i Haiti och Pakistan saknar tidigare motstycke. Dessa katastrofer har betonat vikten av snabba och effektiva humanitära insatser, men även lyft fram behovet av att stärka det förebyggande arbetet i områden som ofta drabbas av katastrofer. UNICEF arbetar kontinuerligt med att stödja sådana insatser. Att arbeta förebyggande hjälper länderna att hantera de förväntade riskerna innan olika katastrofer inträffar samt lindrar förlusterna när katastrofen väl slår till. Detta förenklar även återuppbyggnadsarbetet. 

Bortglömda katastrofer

Katastrofer som de i Haiti och Pakistan får ofta de stora rubrikerna, men det finns även många andra, mindre kända kriser som drabbar barn och familjer. Barn drabbas alltid hårdast i krig och naturkatastrofer. Det gäller såväl i stora som mindre kriser. Barnen riskerar att utsättas för sexuellt våld, rekryteras som barnsoldater och får inte tillgång till grundläggande rättigheter som vatten, hälsovård och utbildning. 

Över 200 katastrofer varje år

Rapporten presenterar de kriser i 32 länder som kräver mycket omfattande insatser. Den visar var akuta insatser är absolut nödvändiga för att rädda liv och skydda barn mot våld och övergrepp. UNICEF gör årligen i snitt mer än 200 katastrofinsatser. Under 2010 gjordes insatser i 290 humanitära kriser i 98 länder.

UNICEF vädjar nu om 9,1 miljarder kronor för att kunna fortsätta hjälpa utsatta barn i katastrofer runt om i världen.
Skänk en gåva till UNICEFs katastrofarbete!

Se en video som sammanfattar kärnan i Humanitarian Action for Children 2011:

Läs och ladda ner hela rapporten (på engelska): Humanitarian Action for Children 2011

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Pojke Rafah - 2023 - cropped
Gaza

Akut brist på mat och snabb spridning av smittsamma sjukdomar hotar hundratusentals barns liv i norra Gaza, enligt en ny rapport.

pojkar - matkö Gaza 2023 - cropped
Gaza

En miljon barn i Gaza upplever en akut hungerkris, och mest sårbara är barn under fem år som riskerar svår och livshotande undernäring. Det enda som på allvar kan hindra tusentals fler barn från att dö är en omedelbar vapenvila.  

Syskonpar - Syrien 2023 - cropped
Jordbävning

Ett år har gått sedan två förödande jordbävningar och många efterskalv drabbade sydöstra Turkiet och Syrien. Sedan dess har vi jobbat med att nå så många som möjligt i området. Men nu kommer vintern och behovet av hjälp är fortsatt enormt.