01-575x381.jpg

Vattennivåerna i översvämningsdrabbade Gazaprovinsen i södra Moçambique börjar äntligen sjunka. Men områdets största stad Chokwe är fortfarande obeboelig och bristen på sanitet börjar bli ett allvarligt problem. UNICEF-personal på plats varnar för ökad risk för kolerautbrott.

Skribent |

Publicerad |

2013 02 13

Uppdaterad |

2013 02 13

Ökad risk för sjukdomar i översvämningsdrabbade Moçambique

Chokwe i Gazaprovinsen är en nästintill övergiven stad, de flesta har tvingats flytta på grund av översvämningarna. Foto: © UNICEF

Många hus i Chokwe är fortfarande översvämmade och stanken är påtaglig rapporterar personal på plats. Det krävs stora insatser för att dels säkerställa att människorna kan återvända till sina hem, dels förhindra utbrott av allvarliga sjukdomar som kolera.

För majoriteten av invånarna är framtiden extra oviss då många försörjer sig som jordbrukare och den mesta av marken totalförstörts av översvämningarna.

Tillfälligt läger huserar många utsatta

Många av stadens 70 000 invånare flydde undan översvämningarna till lägret Chiaquelane. När UNICEF besökte lägret tillsammans med annan FN-personal och representanter från Moçambiques regering fann vi att ett flertal familjer helt saknade tak över huvudet och många hade ont om mat. Många kvinnor och barn uttryckte också en stor otrygghet och vågade inte ge sig ut i lägret, för att till exempel gå på toaletten, efter mörkrets utbrott.

2013-02-13-12-11-42.jpg
Hälsoarbetare går runt i lägret och ger information om hygien och hälsa.Foto: © UNICEF

Hälsoarbetare går runt i lägret och ger information om hygien och hälsa. Foto: © UNICEF

Mer hjälp behövs

UNICEF har distribuerat material till 35 skolor och 28 000 elever i området. För att öka säkerheten för kvinnor och barn nattetid har vi tillhandahållit 2600 ficklampor. Vidare utökade vi i förra veckan personal på plats för att kunna genomföra planerade utbildningsinsatser och ge alla familjer som behöver det tillgång till skydd.

Hjälp barn i krig och katastrofer genom att skänka en gåva till UNICEFs katastrofarbete. Eller genom att handla vatten- och hygienpaket i vår gåvoshop.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Flyktingar - Rafah - Gaza 2024
Gaza

UNICEFs talesperson James Elder har varit i Gaza flera gånger sedan kriget bröt ut. Här berättar han om barnen han träffade och den humanitära katastrofen som de lever i.

Barn i Gaza bland tält - cropped desktop - 2024
Gaza

Sedan kriget bröt ut i Gaza har över 14 000 barn dödats, vilket innebär fler än vart hundrade barn. Tusentals barn har dessutom skadats och förlorat sina föräldrar. Enligt UNICEF utsätts barn oproportionerligt hårt av kriget, trots att de ska vara skyddade.

Barn i Rafah - 2024 - cropped desktop
Gaza

UNICEF kräver en omedelbar vapenvila, att mer nödhjälp släpps in för att förhindra en svältkatastrof och att gisslan släpps fri.