Default hero image

Miljoner barn drabbas av

översvämningar i Pakistan

Översvämningarna i södra Pakistan drabbar nu 2,5 miljoner barn, samtidigt som många av dem fortfarande behöver hjälp efter förra årets översvämningskatastrof. De måste snabbt få mer hjälp innan läget blir värre.

Skribent |

Publicerad |

2011 09 12

Uppdaterad |

2011 09 12

Miljoner barn drabbas av översvämningar i Pakistan

De kraftiga monsunregnen har orsakat översvämningar som har drabbat fem miljoner människor i Pakistan, främst i Sindhprovinsen i södra delen av landet. Där har hundratusentals familjer tvingats lämna sina förstörda hem, och många har sökt tillfälligt skydd utmed vägarna. Över 200.000 människor bor i 1.400 flyktingläger som har upprättats i skolor, olika byggnader och tält.

Andra katastrofen inom ett år

Barnen och deras familjer har fortfarande inte återhämtat sig efter förra årets översvämningar - en katastrof som förvärrade läget när det gällde undernäring, dåliga sanitära förhållanden, det redan låga deltagandet i skolan (i synnerhet för flickor) samt en rad andra frågor som rör skydd av barn.

— Barn drabbas hårdast i alla katastrofer - i Pakistan är det många som upplever de förödande effekterna av en översvämning för andra gången inom loppet av ett år, säger Dan Rohrmann, chef för UNICEF i Pakistan.
— De viktigaste insatserna nu kretsar kring barns rätt att få sjukvård, näring, rent vatten och skydd. I början av en katastrof som den här är det helt avgörande att barn nås av livräddande insatser och att de får hjälp att återgå till någon form av normalitet.

Smusigt vatten

Förutom att tvinga bort familjer från deras hem, har det översvämmande vattnet förorenat brunnar och andra vattenkällor, och förvärrat läget när det gäller sanitet och hygien. Det gör att vattenburna sjukdomar, till exempel diarré, ökar. För att undvika stora utbrott av sjukdomar är det därför nödvändigt att nå barnen med rent dricksvatten, hälsovård samt budskap om hur man skyddar sig mot vattenburna sjukdomar.

UNICEF samarbetar med nationella och lokala katastrofmyndigheter i Pakistan, samt med andra FN-organ, för att snabbt uppskatta de humanitära behoven och leverera katastrofhjälp.

 

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Pojke Rafah - 2023 - cropped
Gaza

Akut brist på mat och snabb spridning av smittsamma sjukdomar hotar hundratusentals barns liv i norra Gaza, enligt en ny rapport.

pojkar - matkö Gaza 2023 - cropped
Gaza

En miljon barn i Gaza upplever en akut hungerkris, och mest sårbara är barn under fem år som riskerar svår och livshotande undernäring. Det enda som på allvar kan hindra tusentals fler barn från att dö är en omedelbar vapenvila.  

Syskonpar - Syrien 2023 - cropped
Jordbävning

Ett år har gått sedan två förödande jordbävningar och många efterskalv drabbade sydöstra Turkiet och Syrien. Sedan dess har vi jobbat med att nå så många som möjligt i området. Men nu kommer vintern och behovet av hjälp är fortsatt enormt.