Default hero image

För ett år sedan började den värsta översvämningen i Pakistans historia. När det var som värst var en femtedel av landytan översvämmad. Den humanitära krisen blev svår, omfattande och långvarig. Men många har tack vare UNICEF fått hjälp under året. I en nysläppt rapport sammanfattas insatserna och hjälpbehoven som återstår.

Skribent |

Publicerad |

2011 07 28

Uppdaterad |

2011 07 28

UNICEF släpper 1-årsrapport efter översvämningen i Pakistan

Över 18 miljoner av Pakistans 187 miljoner invånare drabbades av översvämningen, varav 3,9 miljoner barn. Enorma mängder odlingsmark, vägar, skolor och vårdinrättningar förstördes. Nödställda människor fick först katastrofhjälp i form av mat, vatten, mediciner, toaletter och skydd. Efter några månader kunde den långsiktiga återbyggnaden börja.

Ett år efter katastrofen har 97 procent av de som tvingades lämna sina hem kunnat återvända. Men förstörelsen efter översvämningen kommer att vara påtaglig under en lång tid framöver. Många måste bygga upp hem och försörjning på nytt. Många lider fortfarande brist på rent dricksvatten, en fungerande infrastruktur, skolor och sjukhus

Miljontals barn och kvinnor har fått hjälp

Under det gångna året har UNICEF mobiliserat nationella, regionala och globala resurser för att kunna hjälpa utsatta barn och kvinnor i Pakistan. Katastrofinsatserna har varit en av de mest omfattande i organisationens historia och många fantastiska resultat har uppnåtts.

Härunder följer några exempel på vad UNICEF med samarbetspartners haruträttat i Pakistan mellan juli 2010 och juli 2011:

  • 5 miljoner människor har daglig tillgång till rent dricksvatten

  • För att åtgärda problem med förgiftat ytligt grundvatten har UNICEF försett byar med speciella handpumpar som går över 90 meter ner i marken.

  • 11,7 miljoner barn i de översvämningsdrabbade delarna har blivit vaccinerade mot polio och 10,4 miljoner barn mot mässling.

  • UNICEF har sett till att undernärda barn har fått behandling. Totalt undersöktes 2 miljoner barn under fem år: 256 000 var undernärda och 95 000 var akut undernärda barn, samtliga blev behandlade.

  • 294 000 barn kan gå i skola tack vare 4 250 tillfälliga skolor som UNICEF finansierat och utrustat.

  • 397 000 barn har utnyttjat UNICEFs 1 200 barnvänliga centrum, där barn kan få psykologiskt stöd och skyddas från att bli utnyttjade.

  • UNICEF har samordnat hjälpinsatserna inom områdena Vatten och Sanitet, Utbildning (tillsammans med Rädda barnen), Hälsa och Näring (tillsammans med Världshälsoorganisationen), samt Skydd av barn.

Fortfarande i juli 2011 saknas 49.5 miljoner USD för att kunna fortsätta det viktiga arbetet med att stödja Pakistans barn och kvinnor. Mer insatser behövs för att minska sårbarheten inför nya naturkatastrofer och för att kunna bygga en bättre framtid.

Vill du stödja UNICEFs insatser för barn i katastrofområden?  Lämna ditt bidrag här.

Se en video om ett av UNICEFs hälsocenter i Pakistan (på engelska).

Läs hela rapporten som SCRIBD-dokument. UNICEF Report Pakistan One Year After the Floods

Laddningsbild från YouTube

Här finns egentligen en YouTube-video.

För att visa den behöver du tillåta marknadsföring i dina cookie-inställningar.

Ändra cookie-inställningar

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Barn i Rafah - 2024 - cropped desktop
Gaza

UNICEF kräver en omedelbar vapenvila, att mer nödhjälp släpps in för att förhindra en svältkatastrof och att gisslan släpps fri.

Barn i regnigt Rafah - Gaza 2024 - cropped
Gaza

Senast i maj kommer massvält råda i norra Gaza visar en ny analys från IPC, Integrated Food Security Phase Classification. För att förhindra svältkatastrofen krävs en omedelbar humanitär vapenvila och att nödhjälp släpps in i enorm skala.

Flicka - Rafah city - januari 2024 - cropped
Gaza

Det är oförlåtligt att världen tillåter att barn svälter ihjäl. UNICEF och andra organisationer måste få komma in med mer nödhjälp. För barnens skull krävs en omedelbar humanitär vapenvila.