Haiti

Haiti är ett av de 190 länder där UNICEF finns på plats och arbetar, tillsammans med och på uppdrag av landets regering, för att skydda barns rättigheter enligt barnkonventionen.

Pojke - turkiet 2023
Senaste nyheterna

2023 har varit ett svårt år för barn runt om i världen, inte minst för de 460 miljoner barn som lever i konfliktdrabbade områden. Det visar UNICEFs globala rapport “Humanitarian Action for Children som släpps idag. Oavsett var konflikter blossar upp, vare sig det är Palestina, Ukraina, Haiti, Sudan eller Jemen – är det barnen som betalar det högsta priset.

un0502967.jpg
Haiti

De första leveranserna av medicinsk utrustning, vatten och hygienartiklar nådde Haitis huvudstad Port-au-Prince förra veckan. Mer livräddande produkter är på väg och kommer inom de närmsta dagarna att nå även de södra delarna av landet, de som drabbats hårdast av skalvet. Men behoven är fortfarande enorma.

un0502995.jpg
Haiti

Förödelsen efter den kraftiga jordbävningen och den efterföljande stormen i Haiti är enorm. Barn och familjer har tvingats fly sina hem och behovet av skydd, rent vatten och sjukvård är stort. UNICEF finns på plats för att snabbt kunna ge akut hjälp och stöd till de drabbade.

un0469096.jpg
Haiti

Antalet barn som lider av svår akut undernäring på Haiti riskerar att öka kraftigt under året. Samtidigt är bristen på resurser enorm och UNICEF vädjar nu om mer pengar för att kunna rädda barns liv, innan det är för sent.

Haiti-Keshna-2-575x359.jpg

Haiti har de senaste åren drabbats hårt av naturkatastrofer. I oktober förra året svepte orkanen Matthew in över landet. Över tre miljoner människor drabbades av katastrofen. Tidigare i år reste systrarna och artisterna Miriam och Elisa Bryant till Haiti och träffade nioåriga Ketchena som förlorade allt hon ägde.

Karin-Aaen-Danmark-575x487.jpg
Barnadödlighet

När det känns som om världen brinner är det viktigt att påminna sig om att utvecklingen sedan länge stadigt går framåt i de allra flesta länder. Samtidigt är behovet av en världsorganisation större än någonsin, skriver UNICEF Sveriges programhandläggare internationell utveckling, Eva Dalekant, på FN-dagen.

GettyImages-612441960_Haiti_©-Erika-SantelicesAFPGetty-Images-575x383.jpg
Haiti

Dödstalen fortsätter att stiga på Haiti efter orkanen Matthew och nu utsätts barnen för ännu en livsfara, varnar UNICEF. Efter katastrofen är risken för vattenburna sjukdomar enorm, särskilt nu när regnsäsongen börjar.

UN034592-575x383.jpg
Haiti

Orkanen Matthew har slagit mycket hårt mot Haiti. Omkring en halv miljon barn lever i de värst drabbade områden, rapporterar UNICEF idag. Vi finns på plats och undersöker just nu katastrofens omfattning. Vi gör allt vi kan för att hjälpa barnen och deras familjer.

UN034437-575x304.jpg
Haiti

Mer än fyra miljoner barn riskerar att drabbas av orkanen Matthew som just nu drar in över Haiti. UNICEF finns på plats och står redo att hjälpa barnen och deras familjer i det redan svårt utsatta landet.

cissi-575x383.jpg

Haiti är ett av världens fattigaste länder och många barn lever under svåra förhållanden. En stor utmaning är att så många barn lider av undernäring. Inför Humorgalan 2015 reste skådespelaren Cissi Forss till Haiti där hon träffade sexbarnsmamman Daniella Etienne och Flora, en av hennes döttrar som är två år och väger fem kilo.

©-UNICEFPFPG20141420Lively-575x323.jpg
Haiti

Idag är det fem år sedan den mycket kraftiga jordbävningen slog till hårt mot Haiti och ödelade huvudstaden Port-au-Prince. Nu gästbloggar Marc Vincent, chef för UNICEF i Haiti, om framstegen som gjorts i landet sedan dess och om de utmaningar som finns kvar.

Unicef Logo Swedish
Haiti

Barnen på Haiti har fått det bättre när det gäller utbildning, näring, hälsa och sanitet. Det visar en ny undersökning som jämför läget idag - tre år efter den stora jordbävningskatastrofen - med det som rådde 2006.

Unicef Logo Swedish
Haiti

Den 12 januari är det två år sedan den kraftiga jordbävningen drabbade Haiti och ödelade huvudstaden Port-au-Prince. Avgörande framsteg har gjorts för att bygga upp samhället och lägga grunden för en ljusare framtid för barnen, men stora utmaningar återstår för att få landet på fötter. Det visar en ny rapport från UNICEF.

Haiti_IKEA-575x383.jpg
Idrott och lek

Barnen på Haiti lider fortfarande av konsekvenserna från jordbävningen 2010. Leksaker ger viktiga möjligheter att leka och uttrycka sig kreativt och hygienpaket ger skydd mot kolera och andra farliga sjukdomar. IKEA och UNICEF skickade gemensamt leksaker och hygienpaket till ett värde av 945 700 kronor.

Unicef Logo Swedish
Pakistan

2010 var ett hårt år för världens barn. Översvämningarna i Pakistan och jordbävningen i Haiti krävde de enskilt största insatserna under året. Behovet av hjälp växer, men världen är inte tillräckligt uppmärksam på alla de kriser som drabbar barn i många länder. Detta konstateras i UNICEFs årliga rapport om arbetet i världens katastrofer – Humanitarian Action for Children Report 2011 (HAC) som presenteras idag.

Unicef Logo Swedish
Haiti

Efter jordbävningen för ett år sedan har undernäringen bland Haitis befolkning ökat. Tack vare näringstillskott kan akut undernäring hos barn botas snabbt. Men för att rädda liv krävs att UNICEFs leveranser kommer fram i tid.

Unicef Logo Swedish
Haiti

Ett år efter jordbävningen är det största hotet mot barns överlevnad i Haiti att bli smittad av kolera. UNICEF finns på plats och förbättrar saniteten, distribuerar rent vatten och sprider livsviktig information om sjukdomen.

Unicef Logo Swedish
Haiti

Den 12 januari 2010 drabbades Haiti av den största katastrofen i landets historia. Över 222 000 människor dog, ännu fler skadades och huvudstaden Port-au-Prince totalförstördes. Ett år efter katastrofen släpper UNICEF en rapport om läget på Haiti. Rapporten visar att det är en lång väg kvar till återhämtning efter den akuta och strukturella kris som landet har hamnat i.

Unicef Logo Swedish
Kolera

Allt fler kolerapatienter trängs på sjukhusen i Haiti och för att få stopp på epidemin görs nu en extra förebyggande satsning. Tillsammans med regeringen och lokala organisationer har UNICEF startat en bred informationskampanj som ska nå minst 80 procent av den totala befolkningen med kunskap om hur man bäst undviker att bli smittad.

Unicef Logo Swedish
Kolera

UNICEF arbetar intensivt för att skydda invånarna i Haitis huvudstad Port-au-Prince mot kolera. Fokus är nu förebyggande insatser. Genom bland annat massiv information om enkla åtgärder som hindrar smittspridning hoppas man att hålla sjukdomen borta.

Unicef Logo Swedish
Kolera

Över 250 dödsfall i akut diarré har nu rapporterats från Haiti. Barnen är extra sårbara och kan dö av uttorkning inom loppet av några timmar. UNICEF arbetar just nu intensivt med att förhindra att smittan sprider sig ytterligare.