Default hero image

Barnen drabbas värst när

kolera sprids i Haiti

Över 250 dödsfall i akut diarré har nu rapporterats från Haiti. Barnen är extra sårbara och kan dö av uttorkning inom loppet av några timmar. UNICEF arbetar just nu intensivt med att förhindra att smittan sprider sig ytterligare.

Skribent |

Publicerad |

2010 10 24

Uppdaterad |

2010 10 24

Barnen drabbas värst när kolera sprids i Haiti

Hittills har över 250 dött och ytterligare minst 3 000 personer har förts till sjukhus med en rad olika diarrérelaterade symtom, som uttorkning, kräkningar och buksmärtor. De fall som bekräftats kommer från ett område kring floden Artibonite, i en region som ligger två timmar norr om huvudstaden Port-au-Prince.

Överfullt sjukhus

Doktor Jean-Claude Mubalama, chef för UNICEFs hälsoinsatser på Haiti, berättar att det lokala sjukhuset i Saint-Marc är överfullt av sjuka människor.

– Den medicinska personalen här är inte väl förtrogen med den här sjukdomen, säger Jean-Claude Mubalama. UNICEF arbetar därför med att styra upp och förvalta tillgängliga resurser, samordna med regeringen och lokala partners, för att försöka behandla människor så snabbt som möjligt, säger han.

Många barn bland dödsfallen

Jean-Claude Mubalama uppskattar att 30 procent av den senaste tidens dödsfall är barn. Barn under fem år är särskilt sårbara för kolera då de snabbare drabbas av uttorkning.

– Barnen anländer till sjukhuset väldigt sent – ofta i sista stund, förklarar Jean-Claude Mubalama. De är döende när de kommer.
Det tar bara mellan tre till fyra timmar från det att man får de första symtomen tills man dör och därför är det viktigt att barnen så snabbt som möjligt kan komma till ett sjukhus.

Förorenat vatten kan vara en orsak

Orsaken till utbrottet av kolera är fortfarande oklart, men man befarar att det är vattnet i floden Artibonite som är förorenat. Regeringen i Haiti gör nu provtagningar för att testa vattenkvaliteten.

Situationen verkar inte vara en direkt följd av den massiva jordbävningen i januari. Men trängseln och de stora flyktingströmmarna av människor resulterar ofta i ohygieniska förhållanden, vilket är en grundorsak till kolera.

– Detta område påverkades inte av jordbävningen, sade Jean-Claude Mubalama. Men vi har många människor som har flytt från det drabbade området hit till Artiboniteregionen.

UNICEFs vattenexperter på plats

Sedan jordskalvet i januari har UNICEF haft experter på rent vatten, hälsa och logistik i Haiti. Dessa experter har nu sänts till det drabbade området för att hjälpa till att förhindra att sjukdomen sprids. De hjälper till exempel till med att utbilda lokal hälsovårdspersonal, ser till att smittade personer isoleras och delar ut vattenreningstabletter.

Vill du bidra till UNICEFs katastrofarbete på Haiti? Skänk en gåva här.

Se en video om kolerautbrottet på Haiti:

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Flick tvättar händerna - Elfenbenskusten
Afrika

Flera afrikanska länder står inför en vattenkatastrof – det visar en rapport som UNICEF släppte den 20 mars. Mest akut är situationen i tio länder där 190 miljoner barns liv är i fara på grund av en kombination av brist på rent vatten, vattenburna sjukdomar och klimatförändringarna. UNICEF arbetar varje dag i de mest utsatta samhällena med att borra brunnar och installera vattenpumpar för att barn och familjer ska få rent vatten.

un0635404.jpg
Somalia

Kameler som dricker. Barn som leker. Människor som överlever. Eftersom de har vatten. I Somalia har UNICEF borrat efter vatten som under torkan räddar barns liv.

tindra-scaled.jpeg
Sverige

Idag på Världsvattendagen vill vi lyfta ett fantastiskt initiativ som kommer att förändra livet för många barn. Tindra Valfridsson, 13 år, har alltid gillat att måla. När en av hennes tavlor nyligen auktionerades ut, ville konstnären skänka pengarna till UNICEF Sveriges arbete för rent vatten.