©REUTERS.Akhtar-Soomro-blogg-490.jpg

Det går att minska

effekterna av katastrofer

Skribent |

Publicerad |

2011 10 13

Uppdaterad |

2011 10 13

Det går att minska effekterna av katastrofer

Omfattningen av katastroferna i Haiti, Pakistan och Afrikas horn saknar tidigare motstycke. Dessa katastrofer har betonat vikten av snabba och effektiva humanitära insatser, men även lyft fram behovet av att stärka det förebyggande arbetet i områden som ofta drabbas av katastrofer. Vid sidan av det akuta katastrofarbetet arbetar UNICEF kontinuerligt med sådana långsiktiga insatser.Att arbeta förebyggande hjälper länderna att hantera de förväntade riskerna innan olika katastrofer inträffar samt lindrar förlusterna när katastrofen väl slår till. Detta förenklar även återuppbyggnadsarbetet.

Vi bygger motståndskraft

UNICEF arbetar förebyggande genom att informera och förbereda människor på vad som kan inträffa. Det handlar om alltifrån att göra utförliga katastrofplaner för berörda myndigheter till att sprida information i skolor. I torkans Afrikas horn driver vi till exempel en lång rad av förebyggande projekt i samarbete med lokala organisationer och myndigheter.Vattensystem byggs ut och nya sätt att odla mark utvecklas

. Syftet är att långsiktigt stärka samhällena skapa bättre motståndskraft mot återkommande perioder av svår torka som drabbar området.– Vi måste arbeta ännu mer intensivt med att förebygga katastrofer, säger Olivia Yambi, UNICEFs chef i Kenya. Annars kommer klyftorna att öka mellan dem som har och inte har vatten.För att mildra effekterna av jordbävningar är vi med ochbygger säkrare och bättre skolor

i världens mest utsatta områden, som till exempel i Indonesien efter tsunamin och efter cyklonen i Burma.–        Att minska effekterna av katastrofer har fått större utrymme i internationella sammanhang och allt fler insatser görs för att minska risker och sårbarhet där de är som störst – där många människor och stora ekonomiska värden står på spel, berättar Anders Pettersson som är internationell koordinator vid UNICEF.

vattenpumpar-Kenya.jpg
En del av UNICEFs förebyggande arbete i Afrikas horn handlar om att borra brunnar, förbättra gamla vattensystem och bygga nya. Här samlas flickor och kvinnor  kring en pump i Kenya. Foto: UNICEF/Antony Njuguna

Internationell katastrofberedskapsvecka

För att öka fokus på det förebyggande arbetet har FN:s generalförsamling bestämt att den andra veckan i oktober varje år ska belysa frågan om internationellt förebyggande och hantering av katastrofer. Temat för årets kampanj är barn och ungdomar och UNICEF är en av organisationerna som leder kampanjarbetet. Syftet är att uppmärksamma vikten av att skydda barn och unga mot framtidens katastrofer.

Barn och ungdomar tema i årets kampanj

har FN’s organ för katastrofförebyggande arbete,UNISDR

, samt koalitionen för barn och klimatförändring som inkluderar UNICEF,PLAN International

, tagit på sig ansvaret att leda årets internationella katastrofberedskapskampanj.Den kommande veckan är barn och ungdomar i över hela världen inbjudna att organisera och delta i lokala och globala ungdomsnätverk som förmedlar budskapet att barn och ungdomar är delaktiga partners i katastrofförebyggande arbete. Exempel på aktiviteter är till exempel diskussionsgrupper, affischering, teckningar, videos eller bloggar.–        Barn och ungdomar ofta är de som drabbas värst i katastrofer, men de har också en förmåga att påverka samhällsberedskapen lokalt, menar chefen för UNISDR, Margareta Wahlström.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Gaza-pojke-2023
Gaza

En månad har gått sedan konflikten mellan Israel och Hamas eskalerade. Med chock och fasa har världen följt utvecklingen, det ökande antalet liv som gått förlorade och den humanitära situationen i Gaza som blir alltmer desperat. Nu kräver vi, tillsammans med andra FN organisationer, ett omedelbart humanitärt eldupphör.

Barn-Gaza-2023
Gaza

Hundratals barn har dödats i Gaza och Israel. Hundratusentals är drabbade av våldet. Situationen i Gaza är katastrofal, med oavbrutna bombningar och massiv fördrivning av barn och familjer. Det finns inga säkra platser, säger UNICEFs verkställande direktör Catherine Russell.

Gaza-Israel-flicka-2023
Gaza

Hundratusentals barn och deras familjer har börjat fly norra Gaza inför hoten om storskaliga attacker. Detta följer på dagar av bombningar i Gaza efter de brutala attackerna mot Israel den 7 oktober.