Default hero image

Den 12 januari är det två år sedan den kraftiga jordbävningen drabbade Haiti och ödelade huvudstaden Port-au-Prince. Avgörande framsteg har gjorts för att bygga upp samhället och lägga grunden för en ljusare framtid för barnen, men stora utmaningar återstår för att få landet på fötter. Det visar en ny rapport från UNICEF.

Skribent |

Publicerad |

2012 01 10

Uppdaterad |

2012 01 10

Två år efter jordbävningen: ljusare framtid för Haitis barn

UNICEF är en av de organisationer som leder och koordinerar hjälparbetet i Haiti. I nära samarbete med regeringen, övriga FN-organ och andra organisationer arbetar man långsiktigt för att skydda ensamma barn, förse de drabbade med rent vatten, vaccinera mot farliga barnsjukdomar, förhindra att barn dör av undernäring, utveckla skolundervisningen och bygga upp samhället. I rapporten Children of Haiti: Two years after redogör organisationen för många framsteg för landets barn.

En unik möjlighet att förändra

Dödsiffrorna och förödelsen efter jordbävningen var extrema i modern tid, men det enorma gensvaret efter katastrofen var också exceptionellt. 

– De breda massiva katastrofinsatserna har inneburit en unik möjlighet att skapa ett mer barnvänligt Haiti – en möjlighet att stötta landet och visa vägen mot en utveckling som kan sätta stopp för och vända årtionden av nedbrytning och missförhållanden, säger Francoise Grulooos-Ackermans, chef för UNICEF i Haiti.

750 000 barn i skolan

En av de viktigaste investeringarna för ett lands utveckling är skolan. Stora insatser har gjorts för att förbättra utbildningen och skapa ett skolsystem som är gratis och tillgängligt för alla barn. Haitis regering har tagit ett stort steg framåt när det gäller att avskaffa skolavgifterna för alla barn i landet. UNICEF har hjälpt 750 000 barn tillbaka till skolan, byggt 193 nya jordbävningssäkra skolor, utbildat 15 000 nya lärare och gett eleverna skolmaterial och ryggsäckar.

Kontroll av barnhem

När det gäller att skydda alla ensamma barn har regeringen med stöd av UNICEF arbetat hårt för att stärka polisen, gränsbevakning, policy’s och lagstiftning. Extra fokus har lagts på en översyn av institutionaliseringen av barn. Innan jordbävningen visste inte regeringen hur många barn som bodde på institutioner eller ens vilka institutioner som fanns. Under det senaste året har man gjort en stor översikt och börjat kontrollera alla barnhem och nu finns äntligen ett officiellt register över barnhemmens status. Hittills har över hälften av landets cirka 650 barnhem besiktigats och över 13 400 barn (av de uppskattningsvis 50 000 som lever i institutioner) har registrerats. Regeringen har också undertecknat Hague-konventionen som innehåller regler om minimistandard när det gäller adoptioner.

Flera exempel ur rapporten:

  • Över 120 000 barn har fått möjlighet att leka tryggt i 520 säkra barnvänliga center

  • 8 780 ensamma barn har registrerats och 2 770 av dem har återförenats med sina familjer

  • Lagar och stärkt poliskår har gjort det svårare för människohandlare att föra barn över gränsen

  • 393 000 barn har undersökts och 15 000 av dem har fått behandling mot akut undernäring vid 314 näringskliniker

  • I 198 baby-centers har 500 000 mammor och barn fått rådgivning kring näring och amning

  • 170 000 barn har vaccinerats mot farliga sjukdomar och antalet barn som vaccineras har ökat från 58 till 80 procent mellan 2010 och 2011.

  • 600 000 människor som lever på tillfälliga uppehållsplatser har tillgång till rent vatten och toaletter

  • 2,2 miljoner människor har fått kunskap om hygien och om hur man skyddar sig mot kolera

Fortfarande enorma behov

Haiti var redan innan jordbävningskatastrofen ett mycket fattigt land med dålig infrastruktur, enorma sociala klyftor, våld och laglöshet. Många av barnen gick inte i skolan och hade inte tillgång till hälsovård, rent vatten och toaletter.

Jordbävningen förvärrade ytterligare tillståndet i landet och den situationen kan inte vändas på bara ett par år. Så trots alla insatser och ljuspunkter kommer Haitis barn att behöva mycket hjälp under decennier framöver.

– Många stora och små framsteg syns över hela landet, men det finns fortfarande mycket stora hål och brister i Haitis samhällsstruktur spåren av jordbävningen syns fortfarande, säger Francoise Grulooos-Ackermans.

Efter jordbävningen tvingades över 1,6 miljoner människor söka skydd på tillfälliga uppehållsplatser i tält eller enkla skjul. Många har nu kunnat lämna lägren, men fortfarande lever 550 000 barn och vuxna tillfälliga enkla och svåra förhållanden i väntan på att landets ledning ska lösa bostadsproblemen.

Mer pengar behövs

UNICEF kommer att fortsätta sitt långsiktiga utvecklingsarbete för barnen i Haiti och hjälpa landets regering, institutioner, befolkning att fatta beslut som prioriterar barns rättigheter. Men för att främja processen och ta vara på alla förändringsmöjligheter som uppkommit i återhämtningsprocessen behövs mer pengar. UNICEF ber om 24 miljoner USD för omedelbara akuta insatser under 2012, och ytterligare 30 miljoner USD för att på längre sikt kunna ge barnen i Haiti all den trygghet, hälsovård och utbildning som de har rätt till. 

Ladda ner UNICEFs 2-årsrapport (PDF på engelska) . Eller läs rapporten i sin helhet på scribd . Den handlar om det aktuella läget i Haiti och innehåller en fullständig redogörelse för insatserna under de två åren efter katastrofen.

För mer information: Svenska Ann Linnarsson, som jobbar för UNICEF i Haiti som barnskyddsspecialist är på besök i Stockholm. Hon finns tillgänglig för intervjuer med journalister till och med den 12 januari och kan nås via UNICEFs presstjänst.

 

Hjälp oss att göra fler uppmärksamma på UNICEFs arbete för barnen genom att gilla eller dela nyheten:

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Flyktingar - Rafah - Gaza 2024
Gaza

UNICEFs talesperson James Elder har varit i Gaza flera gånger sedan kriget bröt ut. Här berättar han om barnen han träffade och den humanitära katastrofen som de lever i.

Barn i Gaza bland tält - cropped desktop - 2024
Gaza

Sedan kriget bröt ut i Gaza har över 14 000 barn dödats, vilket innebär fler än vart hundrade barn. Tusentals barn har dessutom skadats och förlorat sina föräldrar. Enligt UNICEF utsätts barn oproportionerligt hårt av kriget, trots att de ska vara skyddade.

Barn i Rafah - 2024 - cropped desktop
Gaza

UNICEF kräver en omedelbar vapenvila, att mer nödhjälp släpps in för att förhindra en svältkatastrof och att gisslan släpps fri.