un0469096.jpg

86000 barn riskerar att dö

av svår undernäring på Haiti

Antalet barn som lider av svår akut undernäring på Haiti riskerar att öka kraftigt under året. Samtidigt är bristen på resurser enorm och UNICEF vädjar nu om mer pengar för att kunna rädda barns liv, innan det är för sent.

Skribent |

Publicerad |

2021 06 01

Uppdaterad |

2021 06 01

86000 barn riskerar att dö av svår undernäring på Haiti

Barnen på Haiti lever under ett konstant hot från flera håll samtidigt. Brist på rent vatten, extrema väderförhållanden som orkaner på grund av klimatförändringar, ökande våldsamheter, brist på tillgång till näringsbehandlingar – och inte minst, covid-19.

Avbrott inom vården på grund av pandemin ledde till att antalet barn som vaccinerades förra året sjönk kraftigt. Det har bland annat lett till att fler drabbats av difteri och att risken ökat för mässlingsutbrott. Barn som inte fått vaccin mot vanliga sjukdomar löper också högre risk att dö av undernäring.

Under det senaste året har antalet barn under fem år som lider av akut undernäring ökat med 61 procent på Haiti. 25 procent av befolkningen lider just nu akut brist på mat, och den kommande orkansäsongen riskerar att förvärra situationen ytterligare.

– Svår akut undernäring kan och ska behandlas för att rädda barns liv, säger Jean Gough, regionchef för UNICEF i Latinamerika och Karibien. Vi kan inte titta bort och ignorera en av de mest underfinansierade kriserna i regionen. Om vi inte får in mer pengar nu under de kommande veckorna, kommer den livräddande behandling vi ger mot undernäring att upphöra och barn riskerar att dö.

UNICEF har som mål att hjälpa 1,5 miljoner människor, varav 700 000 barn, på Haiti under 2021. Situationen är svår och har förvärrats av pandemin. Men för att möta behoven behövs mer resurser. Än så länge är den humanitära krisen nästan helt ofinansierad. 

– Vi måste se till att förebygga undernäring innan den är ett faktum, säger Jean Gough. Genom att stötta familjers tillgång till vård, stärka förtroendet för vaccinationer och ge människor möjlighet att få näringshjälp varje dag.

Det är hoppfullt att se föräldrar vaccinera sina barn på vårdcentralerna. Välnärda, friska och vaccinerade barn klarar sig bättre i skolan och blir mer produktiva vuxna. För att bygga Haitis framtid på lång sikt måste vi stoppa den kroniska undernäringen

Jean Gough, regionchef för UNICEF i Latinamerika och Karibien

Genom att leverera näringsprodukter och mediciner såg UNICEF tillsammans med partners till att över 33 300 akut undernärda barn i Haiti fick behandling under 2020. Men i juni 2021 kommer näringsprodukterna att ta slut om inte mer resurser kommer in, och tusentals barn kommer att gå miste om livräddande hjälp. 

Du kan hjälpa till, ge en gåva till vårt katastrofarbete idag så är du med och räddar barns liv:

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Bandora_P6A6469.JPG
En kväll för alla barn

Torkan fortsätter att plåga människorna på Afrikas horn. Många har väntat på regn i tre år, och under tiden utplånas skördar och boskapsdjur svälter ihjäl. Flera miljoner barn lider av undernäring och riskerar att dö. I Djibouti jobbar UNICEF dygnet runt för att bromsa den skenande katastrofen.

UN0663237.jpg
Afrikas horn

Somalia närmar sig gränsen till svält i en rasande fart. Trots att hungerkatastrofen på Afrikas horn pågått i månader saknas engagemang från omvärlden. Två miljoner barn i området lider just nu av svår akut undernäring och riskerar att dö. Under kommande halvår förväntas hälften av alla barn under fem år i Somalia lida av undernäring.

un0602381-e1653032016662.jpg
Barnadödlighet

Antalet underviktiga barn ökar i flera regioner i världen, det visar UNICEFs nya rapport Child Alert: Severe wasting an overlooked child survival emergency. Framför allt ligger konflikter, klimatförändringarna och pandemin bakom ökningen. På grund av stigande råvarupriser ökar samtidigt priset på livräddande näringstillskott varnar UNICEF.