Default hero image

Läget för barnen på Haiti

bättre än innan jordbävningen

Barnen på Haiti har fått det bättre när det gäller utbildning, näring, hälsa och sanitet. Det visar en ny undersökning som jämför läget idag - tre år efter den stora jordbävningskatastrofen - med det som rådde 2006.

Skribent |

Publicerad |

2013 01 12

Uppdaterad |

2013 01 12

Läget för barnen på Haiti bättre än innan jordbävningen

Idag är det till exempel 77 procent av barnen i åldrarna 6-11 år som går i grundskola, jämfört med strax under 50 procent som gick i skola 2005-2006 när den förra undersökningen gjordes. Akut undernäring bland små barn har minskat med hälften, från 10 procent till 5 procent, samtidigt som kronisk undernäring har minskat från 29 procent till 22 procent.

Resultaten finns i , som har tagits fram i samarbete med den haitiska regeringen, med stöd från flera olika organ, däribland UNICEF. Drygt 13.000 hushåll på Haiti ingår i undersökningen.

— Resultaten visar att hjälpinsatserna från olika aktörer på Haiti under de här tre åren har bidragit till framsteg inom många områden, lindrat barnens situation och minskat utbrott av kolera och andra sjukdomar, säger Edouard Beigbeder, chef för UNICEF på Haiti.

— Det visar hur viktigt det är att stödet till Haiti fortsätter, för att framstegen inte ska vara tillfälliga, och för att man ska kunna angripa nya utmaningar där utvecklingen har släpat efter.

Tillgång till en förbättrad sanitet nära fördubblades mellan 2006 och 2012, från 14 procent till 26 procent. Tillgången till rent vatten låg oförändrat på 65 procent, medan 82 procent av invånarna i tältlägren har tillgång till rent vatten.

[gallery ids="10669,10670,10668"]

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Flicka - guatemala 2024
Barnadödlighet

Barnadödligheten i världen sjunker, visar en rapport från UNICEF. Men trots framstegen dog 4,9 miljoner barn under 2022 innan de fyllde fem år. Majoriteten dog av orsaker som hade kunnat förhindras.

Hand-Vietnam-2023
Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa drabbar nästan 20 procent av unga idag och självmord är den fjärde vanligaste dödsorsaken bland 15-19-åringar. Det är en av vår tids största kriser, som pågår här och nu, i alla delar av världen och i alla samhällsskikt. Vid 15 års ålder har ungefär hälften av all psykisk sjukdom under livet redan brutit ut. Det betyder att tidig upptäckt och tidiga insatser är mycket viktiga och kan göra stor skillnad.

Flicka - guatemala 2021
En kväll för alla barn

Krig. Torka. Hungersnöd. Jordbävningar. 2023 är ett svårt år för barnen i världen. Inte sedan andra världskriget har fler barn varit i behov av vår hjälp för att överleva. UNICEF finns på plats där barnen behöver oss – och vi stannar kvar. För vi vet att förändring är möjlig. Men vi kan bara göra det tillsammans med dig.