Barnfattigdom

UNICEF bekämpar fattigdom genom att arbeta för alla barns rätt till grundläggande hälsovård, utbildning, en skälig levnadsstandard och skydd.

Unicef Logo Swedish
Europa

Många rika länder sviker sina fattiga barn och låter dem halka efter när det gäller levnadsstandard, utbildning och hälsa. USA, Storbritannien, Italien och Grekland hör till de länder som är sämst på att jämna ut skillnaderna mellan barn. Sverige ligger sämst till av de nordiska länderna, visar en ny rapport från UNICEF.

Unicef Logo Swedish
EU

Den nytillträdde UNICEF-chefen Anthony Lake besöker Sverige i morgon torsdag. I ett öppet brev till Europas ledare uppmanar han dem att ta ställning för de mest utsatta barnen och minska klyftorna mellan rika och fattiga barn. Här kan du läsa hans brev.

Unicef Logo Swedish
Peru

I de delar av landet där kokain odlas lever människor i extrem fattigdom och under mycket tuffa förhållanden. Brist på rent vatten, avlopp, hälsovård och utbildning hindrar barnen att växa och utvecklas. Det visar en undersökning från UNICEF.

Unicef Logo Swedish
Zimbabwe

Zimbabwes krafttag för att få stopp på svarthandeln drabbar tiotusentals barn i landet. Taniya, 3 år, är ett av dem.

Unicef Logo Swedish
Zimbabwe

Pågående regeringsaktioner för att få stopp på svarthandeln i Zimbabwe, drabbar tiotusentals barn i landet. UNICEF trappar därför upp sina insatser i landet.

Unicef Logo Swedish
Indonesien

UNICEF Sveriges generalsekreterare besökte i slutet av april Indonesien. Här kan du läsa hennes resedagbok.

Unicef Logo Swedish
Europa

Ländernas ekonomi blir bättre, men barnen får ändå stå tillbaka. Miljoner barn i Österuropa och forna Sovjetunionen lever fortfarande i fattigdom, trots ekonomisk tillväxt i deras hemländer. Det visar en ny studie från FN:s barnfond UNICEF.