Default hero image

Öppet brev till

Europeiska unionen

Den nytillträdde UNICEF-chefen Anthony Lake besöker Sverige i morgon torsdag. I ett öppet brev till Europas ledare uppmanar han dem att ta ställning för de mest utsatta barnen och minska klyftorna mellan rika och fattiga barn. Här kan du läsa hans brev.

Skribent |

Publicerad |

2010 06 15

Uppdaterad |

2010 06 15

Öppet brev till Europeiska unionen

"I morgon, samlas Europeiska unionens ledare i Bryssel för förberedande diskussioner inför FN:s generalsekreterares septembertoppmöte om millenniemålen. De åtta millenniemålen utgår från FN: s millenniedeklaration, som för tio år sedan inledde en stark global rörelse för att bygga en mer fredlig, välmående och rättvis värld för alla.

Vi inom UNICEF hoppas att mötet i Bryssel blir ett tillfälle för EU att bekräfta sitt engagemang för barns rättigheter och framför allt med världens mest bortglömda och marginaliserade barn i åtanke.

När världen nu utvärderar hur arbetet med att förverkliga målen fortskrider står det alltmer klart att miljontals barn hamnar på efterkälken. Klyftorna mellan rika och fattiga länder ökar och skillnader inom olika utvecklingsländer blir alltmer uppenbara.

I exempelvis Afghanistan och Demokratiska republiken Kongo har dödligheten för barn under fem år inte sjunkit en enda procentenhet, trots en globalt minskning på 30 procent mellan 1990 och 2008.

I Niger riskerar en kvinna av sju att dö på grund av komplikationer under graviditeten. I de rikaste länderna dör i genomsnitt en kvinna av 8 000.

I den fattigaste femtedelen av befolkningen i utvecklingsländerna är risken att barnen blir underviktiga eller tillväxthämmade två eller tre gånger högre än i den rikaste femtedelen av befolkningen. Samma förhållande gäller barnens skolgång.

I vissa länder ökar dessa skillnader – det gäller framför allt flickor samt barn från ursprungsbefolkningar och etniska minoriteter.

Allt detta är djupt oroande – och kräver omedelbara åtgärder.

Om vi koncentrerar oss på att uppfylla millenniemålen i områden och bland människor där det är enklast kanske vi uppnår en statistisk framgång, men vi döljer samtidigt ett moraliskt misslyckande – och lämnar kvar de barn som är i störst behov av hjälp. Vi måste därför fokusera mer på insatser för de glömda barnen.

Det internationella samfundet försäkrade 1948 att vi alla är "födda fria, har lika värde och samma rättigheter". Detta grundläggande åtagande är kärnan i konventionen om barnets rättigheter, vilket också tydligt framkom i Millenniedeklarationen, och har bekräftats i Parisdeklarationen 2005, i Accra Agenda for Action 2008 och flera andra internationella deklarationer om mänskliga rättigheter.

I detta avgörande ögonblick, bör de barn som tillhör den fattigaste femtedelen prioriteras. Vi hoppas att Europeiska unionen kommer att ta upp kampen för barns rättigheter – och därigenom bidra till att arbetet med de mest behövande barnen ska hamna högst upp på världens dagordning i september."

Anthony Lake
UNICEF

Kopiera länk

Relaterade artiklar

_0011166.JPG
En kväll för alla barn

Varje år lämnar tusentals barn Guatemala, längs livsfarliga vägar, för att ta sig till USA. Många av dem flyr helt själva, utan sina föräldrar eller andra vuxna. De flyr från fattigdom. De flyr från otrygghet. Och de flyr från våld och övergrepp. Men de har inte gett upp. Programledaren, radioprataren och skådespelaren Arantxa Álvarez besökte Guatemala med UNICEF för att träffa några av de barn som fortsätter drömma om ett bättre liv.

dsc06643-scaled.jpg

Att uppleva en katastrof är fruktansvärt för ett barn. I Libanon tvingas många barn genomlida flera katastrofer på samma gång. För några veckor sedan besökte operasångaren Rickard Söderberg Libanon tillsammans med UNICEF, för att hitta hopp i misären.

uni328681.jpg
Barnadödlighet

I coronapandemins spår riskerar antalet barn som lever under fattigdomsgränsen att öka med 86 miljoner innan årsskiftet. Världen måste agera nu för att hindra att familjer fastnar eller faller in i fattigdom. UNICEF uppmanar regeringar att omedelbart sätta in stöd för att skydda barn i den ekonomiska krisen.