Peru

Peru är ett av de 190 länder där UNICEF finns på plats och arbetar, tillsammans med och på uppdrag av landets regering, för att skydda barns rättigheter enligt barnkonventionen.

Unicef Logo Swedish
Peru

Efter jordbävningen i Peru väntar nu mer än 220 000 på att få veta när de kan få komma tillbaka till skolan igen.

Unicef Logo Swedish
Peru

Tusentals hemlösa barn och ungdomar lider av ångest och mardrömmar efter den kraftiga jordbävningen i Peru den 15 augusti. Förutom att ge dem tak över huvudet, sjukvård, mat och rent vatten prioriterar UNICEF akuta insatser för att hjälpa barnen bearbeta sina traumatiska upplevelser.

Unicef Logo Swedish
Peru

I de delar av landet där kokain odlas lever människor i extrem fattigdom och under mycket tuffa förhållanden. Brist på rent vatten, avlopp, hälsovård och utbildning hindrar barnen att växa och utvecklas. Det visar en undersökning från UNICEF.

Unicef Logo Swedish
Peru

I Perus bergsområden dör barn till följd av vintermånadernas kalla väder. Mellan juni och augusti sjunker temperaturen ofta under nollgraderstrecket och kylan betraktas som en katastrof.