Default hero image

UNICEF ger stöd till

traumatiserade barn i Peru

Tusentals hemlösa barn och ungdomar lider av ångest och mardrömmar efter den kraftiga jordbävningen i Peru den 15 augusti. Förutom att ge dem tak över huvudet, sjukvård, mat och rent vatten prioriterar UNICEF akuta insatser för att hjälpa barnen bearbeta sina traumatiska upplevelser.

Skribent |

Publicerad |

2007 08 24

Uppdaterad |

2007 08 24

UNICEF ger stöd till traumatiserade barn i Peru

— Efter en jordbävning visar många barn tecken på psykisk stress, som t ex sömnproblem eller rädsla för att vara inomhus, säger Guido Cornale, UNICEFs chef i Peru. I samarbete med övriga FN-organisationer och Perus regering kämpar UNICEF inte bara för att ge barnen och deras familjer livsviktiga förnödenheter, utan också för att se till att de får möjlighet att återhämta sig känslomässigt.

Livsviktigt att lindra trauma

Att tillhandahålla psykosocial vård och hjälp är en av UNICEFs främsta prioriteringar. Organisationen har utvecklat ett psykologiskt återhämtningsprogram som används i i många länder för att hjälpa unga människor som drabbats av naturkatastrofer eller väpnade konflikter.
Barnen samlas bland annat i terapigrupper tillsammans med sina familjer och får genom lekar och skratt övervinna sin psykiska stress. Ibland genomförs gruppterapin tillsammans med regeringsrepresentanter och andra samhällsmedborgare. Leksaker och annan rekvisita används för att för att hjälpa unga människor att uttrycka sina känslor.

Dödssiffran stiger

Den kraftiga jordbävningen i Peru den 15 augusti drabbade över 85 000 människor i södra delen av landet. Enligt Perus officiella uppgifter har dödssiffran fortsatt att stiga efter jordbävningen den 15 augusti. Nu uppges att mer än 500 människor har dött, varav minst 40 barn.
Eftersom det har varit svårt att ta sig fram till de bergsområden som drabbats är det ännu omöjligt att bedöma den totala omfattningen av skador och förödelse. I de södra kustområdena har mer än 1000 skadats, 35 000 hem har förstörts och viktig infrastruktur som sjukhus, kyrkor, skolor och vägar har antingen utplånats eller skadats.

Barn behöver vardagliga rutiner

En tredjedel av befolkningen i den jordbävningsdrabbade regionen är barn och ungdomar och enligt Mario Tavera, UNICEFs projektansvarige för barns hälsa, kräver de nu extra uppmärksamhet.

— Barn behöver sina vardagliga rutiner för att känna sig trygga — och nu har deras rutiner totalt kollapsat. Jag har sett massor av förstörda skolor i området, så undervisningen kan omöjligt komma igång före september. Barnen behöver nytt skolmaterial och vi måste ge dem känslomässigt stöd för att hjälpa dem igenom den här svåra perioden.

Rent vatten och skola

För att förhindra att vattenburna sjukdomar som diarréer och andra epidemier sprids bland barnen, har UNICEF bland annat levererat klorin, vattendunkar, vattentankar, vattenreningstabletter. De akuta insatserna är fortfarande prioriterade, men UNICEF samarbetar också med utbildningsdepartement för att se över skolsituationen och planera för renovering och återuppbyggnad av alla förstörda skolor och klassrum.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Flicka - guatemala 2024
Barnadödlighet

Barnadödligheten i världen sjunker, visar en rapport från UNICEF. Men trots framstegen dog 4,9 miljoner barn under 2022 innan de fyllde fem år. Majoriteten dog av orsaker som hade kunnat förhindras.

Hand-Vietnam-2023
Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa drabbar nästan 20 procent av unga idag och självmord är den fjärde vanligaste dödsorsaken bland 15-19-åringar. Det är en av vår tids största kriser, som pågår här och nu, i alla delar av världen och i alla samhällsskikt. Vid 15 års ålder har ungefär hälften av all psykisk sjukdom under livet redan brutit ut. Det betyder att tidig upptäckt och tidiga insatser är mycket viktiga och kan göra stor skillnad.

Flicka - guatemala 2021
En kväll för alla barn

Krig. Torka. Hungersnöd. Jordbävningar. 2023 är ett svårt år för barnen i världen. Inte sedan andra världskriget har fler barn varit i behov av vår hjälp för att överleva. UNICEF finns på plats där barnen behöver oss – och vi stannar kvar. För vi vet att förändring är möjlig. Men vi kan bara göra det tillsammans med dig.