Default hero image

Efter jordbävningen i Peru väntar nu mer än 220 000 på att få veta när de kan få komma tillbaka till skolan igen.

Skribent |

Publicerad |

2007 09 05

Uppdaterad |

2007 09 05

Barn i väntan på ny skolstart efter jordbävning i Peru

Att öppna skolorna efter jordbävningen är en utmaning. Alla byggnader måste inspekteras innan skolorna kan öppnas igen och det kommer att krävas hundratals nya klassrum. Dessutom kommer lärarna att behöva psykologisk hjälp för att själva kunna hantera situationen och elever som förlorat sina ägodelar vid jordbävningen kommer att behöva material för att kunna återuppta studierna. Detta bistår UNICEF med. Men man arbetar också med andra saker för att lindra sviterna efter jordbävningen. Bland annat försöker man säkra dricksvatten och sanitet samt skydda utsatta barn och ungdomar.

Tillfälliga skolbyggnader

Det är troligt att barnen kommer att återgå till skolan på eller i närheten av platsen där deras gamla skola låg. Dock kommer eleverna ha undervisningen förlagd till tillfälliga byggnader eller till och med tält. Huvudsaken är att de kommer tillbaka till skolan, enligt Dr Guido Cornale vid UNICEF. Utbildning är nämligen viktigt vid humanitära katastrofer som denna. Det ger känslan av att livet återgår till det normala. Därför arbetar UNICEF tillsammans med bland andra UNESCO för att få barnen tillbaka till skolan så snart som möjligt.

Anpassning av skolan

För att barnen i de jordbävningsdrabbade områdena i Peru ska kunna få komma tillbaka till skolan finns det alltså fortfarande mycket att göra. Det gäller att få föräldrarna att förstå vikten av, och bli positivt inställda till, att barnen kan återgå till skolan, menar Baltazar Lantaron, utbildningsansvarig i Ica, Peru. Man måste också anpassa skolan för att kunna hantera den nuvarande situationen. Eleverna kommer inte ha vare sig fysisk eller psykisk förmåga att ta vid där studierna slutade innan jordbävningen.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Skolflicka - Afghanistan 2023
Afghanistan

Över 118 miljoner flickor världen över får inte gå i skolan. Anledningarna till att så många flickor berörs är flera, bland annat fattigdom, barnäktenskap och könsrelaterat våld. Fattiga familjer investerar i de flesta fall hellre i pojkars utbildning.

Usivak_Samira_Kadric_P6A1471_Bosnien_2023
Bosnien och Hercegovina

Merva, 7 år, löser med vana rörelser uppgifterna på engelska på sin surfplatta. Vissa av hennes klasskamrater har aldrig gått i skolan, fastän de är äldre. Men med hjälp av Akelius digitala språkskola kan lärarna möta varje barn där hen befinner sig.

Ukrainskabarn-skola-2023-16x9
Senaste nyheterna

När världen brinner är det inte skolböcker man vill skänka i första hand. Utbildning är inte första hjälpen. Men det är helt akut. Hoppet om en bättre värld, och ett bättre liv, ryms i en skolväska.