Gå till innehållet

Våra medlemsorganisationer

UNICEF Sverige har 20 medlemsorganisationer. Medlemmarna är stödjande riksorganisationer. Högsta beslutande organ är årsstämman där representanter för medlemsorganisationerna har rösträtt och bland annat utser styrelsen.

Våra medlemsorganisationer

 • Adoptionscentrum
 • Diakonia
 • IOGT-NTO:s juniorförbund
 • Kristdemokratiska Kvinnoförbundet
 • Lekfrämjandet
 • LO
 • Lärarförbundet
 • MyRight
 • PRO
 • Riksförbundet Hem & Skola
 • Riksidrottsförbundet
 • Socialdemokrater för tro och solidaritet 
 • SSU-förbundet
 • Svenska Fotbollsförbundet
 • Svenska OMEP
 • Sveriges Olympiska kommitté
 • Sveriges Psykologförbund
 • Sveriges Skolledarförbund
 • Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund
 • Vårdförbundet