Gå till innehållet

Våra medlems­organisationer

UNICEF Sverige har 18 medlems­organisationer. Med­lemmarna är stöd­jande riks­orga­nisa­tioner. Högsta be­slutande organ är års­stämman där represen­tanter för medlems­organisa­tionerna har röst­rätt och bland annat utser styrelsen.

Våra medlems­organisationer 2021

 • Adoptionscentrum
 • Junis – IOGT-NTOs Juniorförbund

 • Kristdemokratiska Kvinnoförbundet

 • Lekfrämjandet IPA Barns rätt till lek

 • LO

 • Lärarförbundet

 • MyRight

 • Riksförbundet Hem&Skola

 • Riksidrottsförbundet

 • SSU-förbundet

 • Svenska Bandyförbundet

 • Svenska Fotbollsförbundet

 • Svenska OMEP

 • Sveriges Olympiska Kommitté

 • Sveriges Skolledarförbund

 • S-kvinnor

 • Unizon

 • Vårdförbundet