Gå till innehållet

Våra medlems­organisationer

UNICEF Sverige har 20 medlems­organisationer. Med­lemmarna är stöd­jande riks­orga­nisa­tioner. Högsta be­slutande organ är års­stämman där represen­tanter för medlems­organisa­tionerna har röst­rätt och bland annat utser styrelsen.

Våra medlems­organisationer

 • Adoptionscentrum
 • Diakonia
 • IOGT-NTO:s juniorförbund
 • Kristdemokratiska Kvinnoförbundet
 • Lekfrämjandet
 • LO
 • Lärarförbundet
 • MyRight
 • PRO
 • Riksförbundet Hem & Skola
 • Riksidrottsförbundet
 • Socialdemokrater för tro och solidaritet 
 • SSU-förbundet
 • Svenska Fotbollsförbundet
 • Svenska OMEP
 • Sveriges Olympiska kommitté
 • Sveriges Psykologförbund
 • Sveriges Skolledarförbund
 • Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund
 • Vårdförbundet