Gå till innehållet

Hur blir man samarbetspartner med UNICEF?

Ett samarbete med UNICEF är ett långsiktigt åtagande där vi tillsammans utvecklar ett partnerskap som gynnar oss båda. Samarbetet regleras i ett avtal, oftast på tre år, om aktiviteter, kommunikation och hur vi använder varandras logotyper.

För att kunna kalla sig samarbetspartner och därmed ha möjlighet att använda UNICEFs varumärke i er egen marknadsföring, bör värdet för UNICEF inte understiga en miljon kronor per år för ett nationellt samarbete. För företag som vill använda UNICEFs varumärke i egna kampanjer på den internationella marknaden bör bidraget inte understiga 3,5 miljon kronor per år.