Flicka-utbildning-Elfenbenskusten-2023

Världen befinner sig i en

global utbildningskris

Över 600 miljoner barn och unga i världen kan inte läsa en enkel text eller lösa enkla räkneuppgifter. 244 miljoner barn går inte i skolan som en konsekvens av pandemin, krig, katastrofer, minskade investeringar och en försämrad ekonomi för familjer världen över. Fattigdom är en av de främsta anledningarna till att barn berövas sin skolgång och flickor är särskilt utsatta. Fattiga familjer investerar i de flesta fall hellre i pojkars utbildning än i flickors.

Skribent |

Publicerad |

2023 10 11

Uppdaterad |

2023 10 13

Världen befinner sig i en global utbildningskris – flickor är värst drabbade

Ungefär lika många flickor som pojkar börjar i skolan men fler flickor hoppar av i förtid. Fler än 118 miljoner flickor världen över står utanför skolan. I konfliktdrabbade länder är andelen flickor som inte går i skolan dubbelt så hög som i länder som inte är konfliktdrabbade. Anledningarna är flera, bland annat fattigdom, barnäktenskap och könsrelaterat våld. Många flickor missar delar av skolan, eller slutar i förtid, när de får mens och i vissa fall saknar rena, säkra och könsseparerade toaletter på skolan.

När vi investerar i flickors utbildning förändrar vi samhällen, länder och hela världen. Utbildade kvinnor gifter sig senare i livet och föder färre barn som också är friskare. Ett barn, vars mamma själva gått i skolan, har mycket större chans att få gå i skolan än ett barn vars mamma aldrig gått i skolan. Flickors utbildning stärker både familjers och länders ekonomier och minskar ojämlikhet. Det bidrar till mer stabila, motståndskraftiga samhällen som ger alla individer – inklusive pojkar och män – möjlighet att nå sin fulla potential.

Tonårsflickor får yrkesutbildning i Elfenbenskusten

I Elfenbenskusten går 1,5 miljoner barn och unga inte i skolan. Majoriteten är flickor. Med stöd från Svenska Postkodlotteriet arbetar UNICEF med att ge tonårsflickor i Elfenbenskusten som av olika anledningar slutat skolan, en andra chans.

Elfenbenskusten-unicef-pkl-2023
En tonårsflicka utbildas till mekaniker i San Pedro© UNICEF/Côte d’Ivoire/Ange martial Achy

Regeringen i Elfenbenskusten driver sedan många år speciella utbildningscenter för flickor som har hoppat av skolan. Utbildningen i centren är dock både begränsad och föråldrad. UNICEF och regeringen i landet har länge sett ett behov av att reformera utbildningarna, men det har saknats resurser. Genom finansiering på 7 miljoner kronor från Svenska Postkodlotteriet kommer utbildningarna för flickor kunna moderniseras och förbättras. Totalt kommer 1 000 flickor mellan 15 - 19 års ålder som hoppat av skolan att få möjlighet att uppfylla sina drömmar genom innovativa yrkesutbildningar som fokuserar på framtidsyrken. Tack vare det här treåriga projektet skapar vi även förutsättningar för att nå fler flickor och utbildningscenter i framtiden.

Under projektets första år har 436 tonårsflickor som inte går i skolan eller som riskerar att hoppa av skolan identifierats och fått tillgång till en innovativ yrkesutbildning. UNICEF har även stöttat hembesök hos flickornas familjer för att öka engagemanget bland föräldrarna, genomfört opinionsbildande insatser på nationell nivå och arrangerat utbildningar i den uppdaterade läroplanen för 200 lärare från projektets utbildningscentrum.

UNICEFs projekt i Elfenbenskusten är ett av sju projekt i Svenska Postkodlotteriets temasatsning på flickors utbildning runt om i världen. Temasatsningen hålls ihop av Svenska Postkodstiftelsen vars roll är att möjliggöra samverkan, gemensamt erfarenhetsutbyte och lärande mellan projekten. Sammanlagt har 50 miljoner kronor delats ut.

UNICEFs arbete för alla barns rätt till utbildning

UNICEF arbetar för att alla barn ska få den utbildning de har rätt till. Utan skola riskerar barn att utnyttjas, hamna i barnarbete eller barnäktenskap och fastna i livslång fattigdom – och de som drabbas värst är de redan utsatta. För att inte en hel generations framtidsutsikter ska gå förlorade krävs att barns rätt till utbildning prioriteras nu.

Exempel på hur UNICEF arbetar med barns rätt till utbildning:

  • Vi ser till att få bort alla tänkbara hinder för barn att gå i skolan genom att bekämpa diskriminering och få bort avgifter och indirekta kostnader för exempelvis skolmaterial och skoluniform. 

  • Vi ökar kvaliteten på undervisningen genom förbättrad lärarutbildning, pedagogiska undervisningsmetoder, bättre metoder att mäta lärande och elevråd för barns inflytande. 

  • Vi utvecklar innovativa metoder för flerspråkig undervisning och utbildning på distans. 

  • Vi bygger ut informell utbildning och flexibel skolgång för barn på flykt och barn som arbetar och bygger ut praktisk yrkesutbildning för ungdomar.

  • I katastrofer bygger vi tillfälliga skolor och vanliga skolor som fungerar, vi förser skolor med undervisningsmaterial och vi avlönar volontärer som arbetar med att undervisa. 

  • Vi ökar tillgången till förskola genom att utbilda förskollärare, bygga och utrusta förskolor och hjälpa regeringar att bygga ett bra nationellt system för förskolan.  

  • Vi bygger ut vattensystem och toaletter på skolor (för både flickor och pojkar) och bidrar till undervisning i hygien.

Under 2022 nådde UNICEF närmare 38 miljoner barn som stod utanför skolan med utbildning, av dem befann sig 18,6 miljoner barn i flyktingläger. Drygt 28 miljoner barn fick skolmaterial, av dem befann sig 3,8 miljoner i flyktingläger. 

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Skolflicka - Afghanistan 2023
Afghanistan

Över 118 miljoner flickor världen över får inte gå i skolan. Anledningarna till att så många flickor berörs är flera, bland annat fattigdom, barnäktenskap och könsrelaterat våld. Fattiga familjer investerar i de flesta fall hellre i pojkars utbildning.

Usivak_Samira_Kadric_P6A1471_Bosnien_2023
Bosnien och Hercegovina

Merva, 7 år, löser med vana rörelser uppgifterna på engelska på sin surfplatta. Vissa av hennes klasskamrater har aldrig gått i skolan, fastän de är äldre. Men med hjälp av Akelius digitala språkskola kan lärarna möta varje barn där hen befinner sig.

Ukrainskabarn-skola-2023-16x9
Senaste nyheterna

När världen brinner är det inte skolböcker man vill skänka i första hand. Utbildning är inte första hjälpen. Men det är helt akut. Hoppet om en bättre värld, och ett bättre liv, ryms i en skolväska.