Frågor och svar / Frågor om minneskort och gratulationskort

Hur används pengarna från min gåva?

Pengarna används där behovet är som störst. Det innebär att barn som lever i länder och regioner med stor nöd och fattigdom, kommer i första hand. När UNICEF fördelar pengar till utvecklingsprogram i olika länder tar vi hänsyn till bruttonationalprodukten BNP per capita. En annan viktig faktor som vi tar hänsyn till är hur stor barnadödligheten är. Vi har valt att arbeta i de länder där dödligheten bland barn under fem år är över tre procent.

Frågor om minneskort och gratulationskort

Frågor om barnkonventionen

Operation Dagsverke - insättningar

Operation Dagsverke för skolor

Frågor om egna insamlingar

Frågor om gåvoshopen och gåvobevis

Frågor om gåvor och givande

Frågor om Världsförälderskap och autogiro

Frågor om företagssamarbeten

Frågor om logotyp, bilder och informationsmaterial

Frågor om engagemang, jobb och praktik

Frågor om skolarbete eller projektarbete

Frågor om UNICEF och UNICEFs arbete

Frågor om att jobba som ringare eller värvare