Gå till innehållet

Hur används pengarna från min gåva?

Pengarna används där behovet är som störst. Det innebär att barn som lever i länder och regioner med stor nöd och fattigdom, kommer i första hand. När UNICEF fördelar pengar till utvecklingsprogram i olika länder tar vi hänsyn till bruttonationalprodukten BNP per capita. En annan viktig faktor som vi tar hänsyn till är hur stor barnadödligheten är. Vi har valt att arbeta i de länder där dödligheten bland barn under fem år är över tre procent.