Frågor och svar / Frågor om Världsförälderskap och autogiro

Jag vill ändra mitt månadsbelopp, byta bank eller avsluta mitt autogiro, hur gör jag?

Ändra månadsbelopp

För att ändra månadsbelopp kontakta oss på givarservice på 08-692 25 38 eller skicka e-post med ditt nya belopp till unicef@unicef.se. Glöm inte att ange ditt personnummer. Eller gå in på denna länk: unicef.se/hoj

Byta bank

Om du ska byta bank eller det konto ditt månadsbelopp dras ifrån kontakta din bank eller besök unicef.se/kontobyte

Avsluta autogiro

Vill du helt avsluta ditt autogiro kontaktar du oss eller din bank senast tre bankdagar före den 28:e den månad du vill avsluta ditt autogiro. Kontakta oss på givarservice på 08-692 25 38 eller skicka e-post till unicef@unicef.se Glöm inte att ange ditt personnummer.

Frågor om Världsförälderskap och autogiro

Frågor om barnkonventionen

Operation Dagsverke - insättningar

Operation Dagsverke för skolor

Frågor om egna insamlingar

Frågor om gåvoshopen och gåvobevis

Frågor om gåvor och givande

Frågor om företagssamarbeten

Frågor om logotyp, bilder och informationsmaterial

Frågor om engagemang, jobb och praktik

Frågor om skolarbete eller projektarbete

Frågor om UNICEF och UNICEFs arbete

Frågor om att jobba som ringare eller värvare

Frågor om minneskort och gratulationskort