Gå till innehållet

Jag vill ändra mitt månadsbelopp, byta bank eller avsluta mitt autogiro, hur gör jag?

Ändra månadsbelopp

För att ändra månadsbelopp kontakta oss på givarservice på 08-692 25 38 eller skicka e-post med ditt nya belopp till unicef@unicef.se. Glöm inte att ange ditt personnummer. Eller gå in på denna länk: unicef.se/hoj

Byta bank

Om du ska byta bank eller det konto ditt månadsbelopp dras ifrån kontakta din bank eller besök unicef.se/kontobyte

Avsluta autogiro

Vill du helt avsluta ditt autogiro kontaktar du oss eller din bank senast tre bankdagar före den 28:e den månad du vill avsluta ditt autogiro. Kontakta oss på givarservice på 08-692 25 38 eller skicka e-post till unicef@unicef.se Glöm inte att ange ditt personnummer.