Polio

Polio är en virussjukdom som kan orsaka förlamning och död. UNICEF arbetar för att utrota polio genom att vaccinera barn, stödja forskning och övervaka sjukdomsutbrott. Den 24 oktober uppmärksammas uppdraget att utrota polio världen över.

Unicef Logo Swedish
Libyen

För att förhindra att sjukdomar och epidemier sprids i de trånga flyktinglägren vid den tunisiska gränsen, stödjer UNICEF en tre dagars vaccinationskampanj som ska skydda alla barn under fem år mot bland annat polio, mässling, difteri och stelkramp.

Unicef Logo Swedish
Polio

I samarbete med UNICEF och WHO genomför 15 länder en gemensam massiv vaccinationskampanj "Kick polio out of Africa". Över 290 000hälsoarbetare går från dörr till dörr för att nå alla barnunder fem års ålder – från de mest tätbefolkade stadsområdena till demest avlägsna byarna.

Unicef Logo Swedish
Polio

Polio är idag utrotad i de flesta av världens länder. Men barn som bor i Afrikas västra och centrala delar riskerar fortfarande att drabbas av den fruktade barnsjukdomen som kan ge svåra funktionshinder. Här genomför UNICEF varje år en stor vaccinationskampanj för att stoppa spridningen. I år ska 85 miljoner barn få sitt livsviktiga vaccin.

Unicef Logo Swedish
Polio

I slutet av februari inleddes en omfattande vaccinationskampanj motpolio i åtta västafrikanska länder: Benin, Burkina Faso, Cote d'Ivoire,Ghana, Mali, Niger, Nigeria och Togo.

Unicef Logo Swedish
Irak

I slutet av oktober genomförde Irak i samarbete med UNICEF och Världshälsoorganisationen en omfattande nationell vaccinationskampanj mot polio. Under fem dagar vaccinerade 20 000 hälsoarbetare nära 4,9 miljoner barn under fem års ålder.

Unicef Logo Swedish
Libanon

Idag inleddes en omfattande vaccinationskampanj i Libanon. Tiotusentals barn på flykt undan striderna ska vaccineras mot de vanligaste dödliga sjukdomarna. I krissituationer då människor lever under trånga och ibland ohygieniska former ökar risken för utbrott av till exempel mässling och polio.

Unicef Logo Swedish
Polio

Under en extrainsatt tre dagar lång vaccinationskampanj ska över två miljoner afghanska barn vaccineras mot polio. Nyligen upptäcktes det sjätte poliofallet i år i södra Afghanistan. Nu dubbleras insatserna mot polio för att se till att alla barn under fem år får ett fullgott skydd. Afghanistan är ett av endast fyra länder som ännu inte är poliofria.

Unicef Logo Swedish
Polio

Nigeria är det sista landet i Afrika där polio fortfarande är ett stort problem. Där rapporterades de flesta fall av polio i världen år 2005. Tillsammans med regeringen, WHO och andra organisationer siktar nu UNICEF på att vaccinera alla barn i mot polio. Och vi är på god väg.

Unicef Logo Swedish
Polio

Igår lanserade hälsomyndigheterna i Sudan, i samarbete med UNICEF och WHO med flera, årets första nationella kampanj mot polio. Målet är att vaccinera 8,1 miljoner barn under fem års ålder i landets fattigaste och mest konfliktdrabbade områden.

Unicef Logo Swedish
Polio

För första gången på tre år har antalet poliodrabbade länder minskat. Niger och Egypten som kämpat för att utrota ett envist inhemskt poliovirus, har nu inte haft några nya fall under de senaste 12 månaderna. Med ett nytt mer effektivt vaccin är nu en global seger över sjukdomen äntligen i sikte.

Unicef Logo Swedish
Mässling

En fjärdedel av alla barn som föds i världen varje år får inte det livsviktiga skydd som vaccinationer utgör. Det visar en ny studie från FN:s barnfond UNICEF.

Unicef Logo Swedish
Polio

Årets afrikanska vaccinations-kampanj Kick-Polio-Out-Of-Africa är världshistoriens största organiserade hälsoinsats! Målet är att stoppa den globala spridningen av polio som tagit fart under det senaste året.

Unicef Logo Swedish
Polio

Indonesien Fem fall av polio har upptäckts i Indonesien. Det är det 16:e landet som drabbats av smittan som spridits från Västra Afrika. Med stöd av UNICEF inleds nu en massiv insats för att vaccinera 5,2 miljoner indonesiska barn mot sjukdomen.

Unicef Logo Swedish
Sudan

Förra fredagen flög UNICEF och FN-personal till Eritreas huvudstad Asmara för att försöka få tillstånd att genomföra två stora vaccinationskampanjer mot mässlingen och polio i de områden som kontrolleras av rebellerna.

Unicef Logo Swedish
Polio

Polioexperter varnar för en omfattande polioepidemi i Väst- och Centralafrika. Hittills i år har fem gånger så många barn förlamats i polio jämfört med samma period förra året.