Libyen

Libyen är ett av de 190 länder där UNICEF finns på plats och arbetar, tillsammans med och på uppdrag av landets regering, för att skydda barns rättigheter enligt barnkonventionen.

UN052682-575x384.jpg
Libyen

UNICEF släpper idag en rapport om situationen för barn i Libyen och den farliga flyktvägen längs den så kallade centraleuropeiska rutten. Rapporten visar på de extrema risker som framför allt barn och kvinnor utsätts för. Barn på flykt utsätts för sexuella övergrepp, exploatering och utnyttjande.

UNI200266-1-575x383.jpg
Libyen

Barn på flykt måste skyddas längs de farliga flyktvägarna. Det vädjade UNICEF om på EU-toppmötet på Malta i fredags. På bara några månader har fler än tusen människor drunknat i Medelhavet när de flytt från konflikter och katastrofer.

Unicef Logo Swedish
Libyen

Efter att ha varit instängda hemma i många månader återvänder nu omkring 1,5 miljoner barn till normala rutiner och återupptar skolundervisningen. UNICEF finns på plats och utbildar bland annat lärare, levererar skolmaterial och ser till att skolan blir en säker trygg plats för barnen.

Unicef Logo Swedish
Libyen

Situationen inne i Libyen är fortfarande extremt instabil, spänd och osäker. Trots rapporter om att den 12 veckor långa belägringen av Misrata upphört bekräftar pålitliga källor att situationen i staden återigen förvärrats. UNICEF har nu stärkt sin närvaro i landet och planerar insatser som ska sätta press på myndigheterna, skydda barnen och öppna skolorna igen.

Unicef Logo Swedish
Libyen

UNICEF ökar nu sin närvaro i Libyen för att fler barn ska få ta del av hjälpinsatserna. Särskilt svår är situationen för civilbefolkningen i städerna Misrata och Ajdabyia, vilka drabbats hårt av den senaste tidens våldsamheter.

Unicef Logo Swedish
Libyen

Tiotusentals barn är i livsfara i den belägrade staden Misrata i Libyen. Intensiva strider och urskillningslösa beskjutningar dödar allt fler barn och ännu fler saknar mat och rent vatten och är traumatiserade av grymheterna de bevittnat. UNICEF krävde idag att striderna upphör omedelbart.

Unicef Logo Swedish
Libyen

Situationen i Libyen är fortfarande mycket allvarlig och befolkningen lever i stor otrygghet. Som vanligt i katastrofer är det barnen som drabbas värst. Drygt 430 000 människor har flytt till grannländerna och antalet kvinnor och barn som befinner sig vid gränsområdena mot både Tunisien och Egypten ökar.

Unicef Logo Swedish
Libyen

För att förhindra att sjukdomar och epidemier sprids i de trånga flyktinglägren vid den tunisiska gränsen, stödjer UNICEF en tre dagars vaccinationskampanj som ska skydda alla barn under fem år mot bland annat polio, mässling, difteri och stelkramp.

Unicef Logo Swedish
Libyen

Ytterligare 47 ton förnödenheter från UNICEF finns nu på plats vid gränsen mellan Tunisien och Libyen där allt fler barnfamiljer samlas i flyktinglägren. Eftersom våldsamheterna inne i Libyen fortsätter befarar man att många fler snart kommer att lämna det oroliga landet.

Unicef Logo Swedish
Libyen

Tillgången till information från Libyen är mycket begränsad och UNICEF är fortfarande mycket oroade över hur de ökade våldsamheterna påverkar kvinnor och barn inne i landet. UNICEF och andra hjälporganisationer är redo vid gränsen och kräver nu omedelbart tillträde till Libyen för att kunna nå fram med katastrofhjälp till de drabbade.

Unicef Logo Swedish
Libyen

UNICEF sänder katastrofhjälp till Egypten, Tunisien och Libyen. Behoven är mycket stora och mer pengar behövs snabbt. UNICEF öppnar därför en särskild insamling för att kunna bistå barnen i området när flyktingströmmarna ökar – hjälp till du med.