Default hero image

Skolan avgörande för

Libyens framtid

Efter att ha varit instängda hemma i många månader återvänder nu omkring 1,5 miljoner barn till normala rutiner och återupptar skolundervisningen. UNICEF finns på plats och utbildar bland annat lärare, levererar skolmaterial och ser till att skolan blir en säker trygg plats för barnen.

Vardagen återvänder

Livet i Libyens huvudstad Tripoli återgår sakta till det normala. Affärer och restauranger öppnar och höstterminen har nu startat i många skolor. Även i andra områden i landet har skolorna öppnat. Klass 1-6 öppnade den 17 september, klass 7-9 öppnar nu och högstadiet öppnar den 1 oktober. Det här är en viktig händelse för alla libyska barn, av vilka många inte har kunnat gå i skolan alls under det senaste halvåret.

– Barnen har drabbats hårt av den extrema och våldsamma situationen i Libyen, men nu öppnar skolorna och bidrar med rutiner och normalitet i tillvaron för alla familjer som ska ta sig igenom den här svåra tiden, berättar Christian Blslev-Olesen, chef för UNICEFs katastrofteam i Libyen.

Samarbetar med myndigheterna

Nu när situationen i Tripoli är lugnare inleder UNICEF ett nära samarbete med ledande myndigheter och andra instanser för att kunna säkra att barn har tillgång social service, rent vatten, utbildning och skydd mot våld och exploatering.

Skolmyndigheterna i Libyen har bett UNICEF om hjälp med teknisk och materiell expertis för att stärka landets skolsystem så att alla skolbarn i Libyen får en säker, pedagogisk, motiverande läromiljö. Först och främst handlar det om akuta insatser som skolmaterial samt utbildning av lärare och socialarbetare.De flesta skolor har varit stängda under konflikten och har ont om utbildningsmaterial.

Barn och unga högsta prioritet

Skolan kommer att spela en avgörande roll när det gäller att skapa ett dynamiskt och levande libyskt samhället. För att lyckas krävs att alla kring barnen involveras i ett starkt nätverk – föräldrar, lärare, kommunrepresentanter, hälsopersonal med flera.

– Vägen till ett stabilt och välmående Libyen börjar med barnen. UNICEFs plan är glasklar – att bygga landets framtid genom att fokusera insatserna på barn och unga, förklarar Christian Blslev-Olesen. Högsta prioritet är att avväpna de ungdomar som varit inblandade i striderna, ge dem möjligheter i livet och bygga en utbildad ung medelklass med entreprenörer.

Reparationer och vapenröjning

Innan skolorna kunde öppna har UNICEF arbetat intensivt tillsammans med regeringen och andra organisationer för att bedöma situationen, sätta igång reparationer och rensa bort alla kvarlämnade vapenrester för att försäkra att skolorna är säkra platser för barnen.

Många barn behöver psykosocialt stöd för att återhämta sig från hemska upplevelser. UNICEF stödjer barnklubbar där barnen får information om sina rättigheter och om hur de skyddar sig mot faror och kvarlämnade vapen.

Skydd mot våld och exploatering

För att komma tillrätta med våldet och skydda barn mot exploatering har UNICEF arrangerat en 3-dagars workshop för 26 deltagare från civilsamhället, andra internationella organisationer och FN-organ. Syftet var att utbilda kring hur man får en överblick av våldets påverkan på barn och unga och hur man bygger upp ett övervaknigssystem som ska förhindra att barns rättigheter kränks.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Skolflicka - Afghanistan 2023
Afghanistan

Över 118 miljoner flickor världen över får inte gå i skolan. Anledningarna till att så många flickor berörs är flera, bland annat fattigdom, barnäktenskap och könsrelaterat våld. Fattiga familjer investerar i de flesta fall hellre i pojkars utbildning.

Usivak_Samira_Kadric_P6A1471_Bosnien_2023
Bosnien och Hercegovina

Merva, 7 år, löser med vana rörelser uppgifterna på engelska på sin surfplatta. Vissa av hennes klasskamrater har aldrig gått i skolan, fastän de är äldre. Men med hjälp av Akelius digitala språkskola kan lärarna möta varje barn där hen befinner sig.

Ukrainskabarn-skola-2023-16x9
Senaste nyheterna

När världen brinner är det inte skolböcker man vill skänka i första hand. Utbildning är inte första hjälpen. Men det är helt akut. Hoppet om en bättre värld, och ett bättre liv, ryms i en skolväska.