Default hero image

UNICEF trappar upp

insatsen i Libyen

UNICEF ökar nu sin närvaro i Libyen för att fler barn ska få ta del av hjälpinsatserna. Särskilt svår är situationen för civilbefolkningen i städerna Misrata och Ajdabyia, vilka drabbats hårt av den senaste tidens våldsamheter.

Skribent |

Publicerad |

2011 05 04

Uppdaterad |

2011 05 04

UNICEF trappar upp insatsen i Libyen

UNICEF trappar upp insatsen i Libyen

Efter att FN och libyska myndigheter nyligen ingick ett avtal som innebar ökat tillträde i landet, har FN under påsken lyckats etablera sig i Tripoli och har sedan tidigare också baser i Benghazi, Egypten, Tunisien, Tchad och Niger.

UNICEF har medarbetare på plats i Benghazi och planerar nu att flytta sitt Libyen-kontor från Kairo till Libyen så snart som möjligt.UNICEF har levererat nödhjälp i Misratas hamn, som ska räcka till mellan 15 000 och 25 000 människor, och arbetar tillsammans med samarbetspartners med att distribuera hjälpen till dem som behöver den mest. Det handlar om första hjälpen-utrustning, rent dricksvatten, vattenreningstabletter, hygienartiklar och leksaker som kan få barnen att tänka på något annat än de krigshandlingar som pågår runt dem. Under påskhelgen kom en ny leverans med 3000 av UNICEFs hygienpaket till Misrata med båt, och dessa distribueras nu av UNICEFs olika samarbetspartners.

Alltfler Libyer flyr våldsamheterna

Enligt siffror från IOM (Internationella organisationen för migration) och OCHA (FN:s kontor för humanitärt bistånd) hade 625 805 personer lämnat Libyen fram till den 27 april. Nästan 300 000 av dessa har flytt till Tunisien, medan 240 000 har tagit sig till Egypten. Andra har flytt till Niger, Algeriet, Italien, Malta och Sudan. Bland flyktingarna är det 178 000 libyer, medan resten är folk från länder om Niger, Egypten, Tchad, Somalia och Sudan. I Nafusabergen i Libyens västra delar uppskattas det att hela tre fjärdedelar av befolkningen är påverkad av striderna i och kring Misrata, och 30 000 ha flytt enligt UNHCR. Medier har rapporterat om att det förekommer omfattande sexuellt våld i området.

Arbete pågår för fullt med att flytta skadade personer från Misrata till Benghazi, för att de ska få behandling. Enligt rapporter från IOM/OCHA hade mer än 10 000 människor evakuerats fram till och med den 27 april.

UNICEF har vädjat om 78 miljoner

UNICEF har vädjat om 13 miljoner dollar, drygt 78 miljoner svenska kronor, till hjälparbetet i samband med Libyen-krisen och har hittills fått in ca 35 procent av den summan. Totalt uppgår FN:s Libyen-appell till 310 miljoner dollar, vara 41,7 procent hittills finansierats.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Barn i Rafah - 2024 - cropped desktop
Gaza

UNICEF kräver en omedelbar vapenvila, att mer nödhjälp släpps in för att förhindra en svältkatastrof och att gisslan släpps fri.

Barn i regnigt Rafah - Gaza 2024 - cropped
Gaza

Senast i maj kommer massvält råda i norra Gaza visar en ny analys från IPC, Integrated Food Security Phase Classification. För att förhindra svältkatastrofen krävs en omedelbar humanitär vapenvila och att nödhjälp släpps in i enorm skala.

Flicka - Rafah city - januari 2024 - cropped
Gaza

Det är oförlåtligt att världen tillåter att barn svälter ihjäl. UNICEF och andra organisationer måste få komma in med mer nödhjälp. För barnens skull krävs en omedelbar humanitär vapenvila.