Default hero image

UNICEF sänder katastrofhjälp till Egypten, Tunisien och Libyen. Behoven är mycket stora och mer pengar behövs snabbt. UNICEF öppnar därför en särskild insamling för att kunna bistå barnen i området när flyktingströmmarna ökar – hjälp till du med.

Skribent |

Publicerad |

2011 03 02

Uppdaterad |

2011 03 02

UNICEF startar insamling till konfliktdrabbade barn i Nordafrika

I Libyen har nära 100 000 människor redan flytt över gränserna från våldet som snabbt sprider sig. Upp till 40 000 människor har korsat gränsen in till Tunisien, och man uppskattar att 55 000 tagit sig till Egypten. De första flyktingarna var framförallt manliga gästarbetare. När konflikten fortsätter är det nu främst familjer som flyr, med en hög andel kvinnor och barn.

Om den osäkra politiska situationen fortsätter förväntas antalet dödsoffer stiga under de kommande dagarna och veckorna. Ännu finns inga säkra rapporter om hur många som dött hittills, uppskattningarna rör sig om allt mellan några hundra till några tusen.

Oron växer för att det inte finns tillräckligt med mediciner och vård till skadade, att undernäringen ökar och att framkomligheten för katastrofhjälpen är mycket begränsad. Allvarliga brott mot mänskliga rättigheter befaras i det kaos som har uppstått.

UNICEF är på plats

UNICEF bedriver en permanent verksamhet i de aktuella länderna och har nu mobiliserat extra personal från både regionala kontor och högkvarteret. Det handlar om att skydda barnen och att ge dem psykologiskt och socialt stöd. UNICEFs kunskap och kompetens inom hygien och sanitet, näring, samt sjukvård i krissituationer kommer också behövas i landet.

I Egypten och Tunisien arbetar man för fullt tillsammans med andra FN-organ och lokala organisationer med att koordinera katastrofhjälpen, och se till att barnen får näring, rent vatten, skydd och stöd.

Som alltid när många människor tvingas bo tätt i flyktingläger är risken för sjukdomsspridning mycket stor. UNICEF arbetar därför med att distribuera rent vatten och toaletter till flyktinglägren.

Andra insatser handlar bland annat om att hitta och ena familjer som splittrats, för att förhindra att barn som kommit ifrån sina familjer utsätts för våld och exploatering.

Mer hjälp behövs

Den humanitära situationen förvärras dag för dag. Sjukdomar och undernäring hotar. På grund av kaoset följer också en ökad risk för kidnappning, människohandel och våldtäkter. Traumatiserade barn kommer att behöva psykosocialt stöd.

UNICEF behöver snabbt mer resurser för att kunna svara på de akuta behoven.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Pojke bland rasmassor - Gaza - maj 2024
Gaza

Redan för flera månader sedan beskrev våra kollegor på plats Gaza som den värsta och farligaste platsen på jorden för barn. Sedan dess har det blivit värre. Mycket värre.

Flyktingar - Rafah - Gaza 2024
Gaza

UNICEFs talesperson James Elder har varit i Gaza flera gånger sedan kriget bröt ut. Här berättar han om barnen han träffade och den humanitära katastrofen som de lever i.

Barn i Gaza bland tält - cropped desktop - 2024
Gaza

Sedan kriget bröt ut i Gaza har över 14 000 barn dödats, vilket innebär fler än vart hundrade barn. Tusentals barn har dessutom skadats och förlorat sina föräldrar. Enligt UNICEF utsätts barn oproportionerligt hårt av kriget, trots att de ska vara skyddade.