Default hero image

Barnen i Libyen måste få

komma tillbaka till skolan

Situationen inne i Libyen är fortfarande extremt instabil, spänd och osäker. Trots rapporter om att den 12 veckor långa belägringen av Misrata upphört bekräftar pålitliga källor att situationen i staden återigen förvärrats. UNICEF har nu stärkt sin närvaro i landet och planerar insatser som ska sätta press på myndigheterna, skydda barnen och öppna skolorna igen.

Skribent |

Publicerad |

2011 05 25

Uppdaterad |

2011 05 25

Barnen i Libyen måste få komma tillbaka till skolan

Många av de som flyr från Misrata söker skydd i Benghazi som nu härbärgerar över 100 000 flyktingar. De flesta är inhysta hos gästfamiljer. Barnen i staden har varit instängda i sina hem och skolorna har varit stängda i tre månader eftersom föräldrar på grund av säkerhetsläget inte vågar släppa barnen till skolan och lärarna inte heller vågat gå dit.

– Ju mer utdragen Libyenkrisen blir, desto mer akut blir läget för kvinnor och barn, säger Shahida Azfar, chef för UNICEF i Mellanöstern och Nordafrika. Barnen har drabbats hårt av den här konflikten och deras rätt att leka och lära hotas. Vi arbetar nu tillsammans med våra partners för att skapa trygga platser för alla barn i Libyen.

Skolorna måste öppnas

En viktig del av det arbete som UNICEF planerar i Libyen kretsar kring barns rätt till utbildning. UNICEF kommer också att stödja hälsovård och utbildning i Tunisien, för att möta behovet från de libyska flyktingar som vistas där.

– Vi har nu gjort en överenskommelse med myndigheterna om att UNICEF ska samla och leda en katastrofgrupp som arbetar med att få i gång utbildningen i landet, berättar Lana Wreikat UNICEFs katastrofsamordnare för Libyen.

Trygga kreativa lekcenter

I Benghazi finns många frivilliga vuxna som kämpar för att skapa en trygg miljö för barnen i väntan på att skolorna ska öppna igen. UNICEF och andra organisationer hjälper dem att ställa i ordning skolor och andra lokaler dit barnen kan komma och leka, delta i kreativa aktiviteter och få psykosocialt stöd. Omkring 2000 barn besöker nu varje dag sju sådana här center i Benghazi. UNICEF har utbildat den frivilliga personalen och bidrar med leksaker, sportutrustning, kritor med mera.

Förhandlar med myndigheter

UNICEFs Libyen-kontor finns av säkerhetsskäl i Kairo, men organisationen har nu förstärkt sin katastrofpersonal i Benghazi med flera nyckelpersoner som på plats tar ett helhetsgrepp på barnens situation och förhandlar med myndigheter för att kvinnor och barn ska prioriteras och för att hjälparbetare ska kunna arbeta utan risk. Tillsammans med andra internationella och lokala organisationer planerar UNICEF, inom ramen för FN:s katastrofsamordning, insatser som värnar om barns rättigheter.

UNICEF har bett om mer pengar

I flyktinglägren vid Libyens gränser har UNICEF levererat dricksvatten och toaletter, och sett till att barn får skydd och sjukvård. UNICEF har också skickat tre skeppslaster med förnödenheter till Misrata, och första hjälpen-utrustning till östra Libyen. Men behoven växer i takt med att striderna fortsätter.

UNICEF har vädjat om 126 miljoner kronor till hjälparbetet för kvinnor och barn som befinner sig inne i Libyen, men även för dem som har flytt till grannländerna.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Skolflicka - Afghanistan 2023
Afghanistan

Över 118 miljoner flickor världen över får inte gå i skolan. Anledningarna till att så många flickor berörs är flera, bland annat fattigdom, barnäktenskap och könsrelaterat våld. Fattiga familjer investerar i de flesta fall hellre i pojkars utbildning.

Usivak_Samira_Kadric_P6A1471_Bosnien_2023
Bosnien och Hercegovina

Merva, 7 år, löser med vana rörelser uppgifterna på engelska på sin surfplatta. Vissa av hennes klasskamrater har aldrig gått i skolan, fastän de är äldre. Men med hjälp av Akelius digitala språkskola kan lärarna möta varje barn där hen befinner sig.

Ukrainskabarn-skola-2023-16x9
Senaste nyheterna

När världen brinner är det inte skolböcker man vill skänka i första hand. Utbildning är inte första hjälpen. Men det är helt akut. Hoppet om en bättre värld, och ett bättre liv, ryms i en skolväska.