Default hero image

Ett av fyra barn

går miste om vaccination

En fjärdedel av alla barn som föds i världen varje år får inte det livsviktiga skydd som vaccinationer utgör. Det visar en ny studie från FN:s barnfond UNICEF.

Skribent |

Publicerad |

2005 09 29

Uppdaterad |

2005 09 29

Ett av fyra barn går miste om vaccination

Uppskattningsvis dör 1,4 miljoner barn under fem års ålder varje år av sjukdomar som kan förhindras av vaccinationer. Detta sker trots vetskapen om att vaccin har räddat livet på miljoner barn under de senaste decennierna, och trots att det finns billigt vaccin att tillgå.

27 miljoner

27 miljoner barn under ett års ålder och 40 miljoner gravida kvinnor går därmed årligen miste om det viktiga skyddet mot exempelvis mässling, difteri, kikhosta, stelkramp, tuberkulos och polio. Sjukdomar som skördar ett stort antal dödsoffer, men som går att förhindra.

För långsam utveckling

Vaccinationer förhindrar redan varje år två miljoner dödsfall bland barn under fem år. Enligt ett mål som antagits av FN:s generalförsamling ska minst 90 procent av alla barn under ett år vaccineras mot de vanligaste dödliga sjukdomarna år 2010. Men UNICEFs studie visar att utvecklingen är alldeles för långsam och att många länder släpar efter.

Värst i Afrika

Värst är läget för barnen i Väst- och Centralafrika där bara 52 procent av barnen får skyddande vaccinationer. Länder i södra Asien ligger också dåligt till. De flesta länderna i Latinamerika, Västindien, Central- och Östeuropa, forna Sovjetunionen, Mellanöstern och Norra Afrika har däremot gjort framsteg.

Goda exempel finns

Det finns också exempel på fattiga länder där antalet vaccinerade barn har ökat kraftigt. Exempelvis Eritrea har gått från 18 procent vaccinerade barn 1990, till 84 procent 2003. Länder som Tanzania, Rwanda och Gambia vaccinerar redan 90 procent av barn under ett år ? samma siffra som gäller för den industrialiserade världen.

Vaccinationer viktig del i minskad barnadödlighet

Unicef Sveriges generalsekreterare Véronique Lönnerblad pekar på de millenniemål som FN har satt upp, och där ett av målen innebär att barnadödligheten ska minska med två tredjedelar till 2015.

? Ökad vaccination är ett viktigt steg för att uppnå det målet, framhåller hon.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Malawi_2023_LowRes_New-27.jpg
En kväll för alla barn

Fem av hans kollegor förlorade allt; huset, skörden och alla ägodelar. Trots de egna förlusterna kämpar hälsoarbetaren Dickson och hans kollegor tillsammans för att nå vartenda barn i varenda by i sydvästra Malawi med vaccin och hälsokontroller – och de gör det med en imponerande beslutsamhet och uthållighet.

Malawi_2023_LowRes_New-5.jpg
En kväll för alla barn

I mars 2023 drabbades Malawi av cyklonen Freddy, som lade nästan halva landet under vatten. Översvämningarna bidrog till att farliga vattenburna sjukdomar som kolera började spridas. Nu pågår en kamp mot klockan att nå fram med vård och livräddande vaccin till de isolerade barnen och familjerna. UNICEF ställde snabbt om och upprättade bland annat tillfälliga hälsocentraler.

Vaccinerat barn - Indien 2022
Barnadödlighet

De senaste tre åren har 67 miljoner barn i världen inte vaccinerats mot de mest dödliga barnsjukdomarna, det visar en rapport från UNICEF som släpptes den 20 april. Det är den största tillbakagången av vaccinationer på decennier. Redan ser vi konsekvenserna i form av mässlings- och polioutbrott. UNICEF varnar för allvarliga bakslag för barns liv och hälsa.