Sexuell exploatering av barn

Sexuell exploatering av barn är ett allvarligt brott mot barnets mänskliga rättigheter och innebär ett stort lidande för många barn. Ändå är det en verklighet för många. Det omfattar sexuella övergrepp, trakasserier, våldtäkt, dokumenterade sexuella övergrepp/pornografi, utnyttjande av barn genom köp av sexuell tjänst och barnäktenskap.

Unicef logo
Sverige

En man friades nyligen i hovrätten från våldtäkt mot barn trots att domstolen ansåg det bevisat att mannen haft sitt finger inne i en 10 år gammal flickas snippa. Anledningen var att domstolen ansåg att det inte kunde fastslås vad flickan menade när hon använde ordet snippa. Enligt UNICEF Sveriges barnrättsjurist Maj Fagerlund är bristande kunskap om barns rättigheter, särskilt barns rätt att komma till tals, ett generellt problem i svenska domstolar.

Almedalen_tisdagen-575x431.jpg
Almedalen

Igår hade UNICEF Sverige, Ecpat och Bris ett gemensamt seminarium i Almedalen på temat att stoppa sexuella övergrepp på nätet. Panelen diskuterade bland annat en studie från Filippinerna där tiotusentals barn är utsatta för så kallad ”webcam sex tourism”.

Unicef Logo Swedish
Sverige

Trots regelbundna ändringar i sexualbrottslagstiftningen finns flera domar där det inte dömts till våldtäkt mot barn med hänvisning till barnets egen vilja, initiativ eller utseende. UNICEF Sverige anser att detta är helt oacceptabelt och lämnar idag in ett remissvar med krav på åtgärder.

Unicef Logo Swedish
Sydafrika

VM i Sydafrika handlar för de flesta om fotboll. För UNICEF handlar det i lika hög grad om att skydda landets barn mot sexuella övergrepp, människohandel och annan form av exploatering. Som ett led i det arbetet startar nu kampanjen ”Ge rött kort till övergrepp och exploatering av barn”.

Unicef Logo Swedish
Sudan

Efter flera rapporter om sexuellt utnyttjande av kvinnor och barn i Darfur påbörjar UNICEF en tredagarsutbildning av sudanesisk polis.