Default hero image

Trots regelbundna ändringar i sexualbrottslagstiftningen finns flera domar där det inte dömts till våldtäkt mot barn med hänvisning till barnets egen vilja, initiativ eller utseende. UNICEF Sverige anser att detta är helt oacceptabelt och lämnar idag in ett remissvar med krav på åtgärder.

Skribent |

Publicerad |

2011 02 25

Uppdaterad |

2011 02 25

UNICEF Sverige kräver att det rättsliga skyddet stärks för barn som utsätts för sexualbrott

Uppmärksammad dom

Ett exempel är den uppmärksammade domen som handlar om flera män som utnyttjat en 14-årig flicka genom att betala för sex med henne på en toalett i ett köpcentrum. Flickan har en utvecklingsstörning och var alkoholpåverkad när hon utnyttjades. Enligt svensk lag är det förbjudet att ha sex med någon under 15 år. I denna dom har ansvaret för åldersfrågan lagts helt på den 14-åriga flickan, istället för på männen.

Här är ett citat hämtat från domen: ”Som framgått ovan har hovrätten gjort bedömningen att målsägandens utseende inte bör ha gett indikatorer på att hon skulle vara under 15 år utan tvärtom att det finns ett visst utrymme att vid ett ytligt betraktande tro att målsägande kunde vara några år äldre.”

Oacceptabelt att utseendet avgör

– Vi anser att det är oacceptabelt att barn har ett så dåligt rättsligt skydd, säger UNICEFs barnrättsjurist Christina Heilborn. Ändringar har gjorts regelbundet i sexualbrottslagstiftningen för att stärka barns skydd. Numera finns bland annat bestämmelsen om våldtäkt mot barn som innebär ett förbud mot att ha sex med någon under 15 år, oavsett om tvång eller hot förekommit. Trots detta finns flera domar där det inte dömts till våldtäkt mot barn med hänvisning till barnets egen vilja, initiativ eller utseende.

UNICEF Sveriges remissvar

Idag överlämnar UNICEF Sverige sitt remissvar på sexualbrottsutredningen. Där framhålls behovet av att stärka skyddet och den rättsliga ställningen för barn under 18 år när det gäller sexualbrott. Läs mer i UNICEF Sveriges remissvar.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Unicef logo
Sverige

En man friades nyligen i hovrätten från våldtäkt mot barn trots att domstolen ansåg det bevisat att mannen haft sitt finger inne i en 10 år gammal flickas snippa. Anledningen var att domstolen ansåg att det inte kunde fastslås vad flickan menade när hon använde ordet snippa. Enligt UNICEF Sveriges barnrättsjurist Maj Fagerlund är bristande kunskap om barns rättigheter, särskilt barns rätt att komma till tals, ett generellt problem i svenska domstolar.

Almedalen_tisdagen-575x431.jpg
Almedalen

Igår hade UNICEF Sverige, Ecpat och Bris ett gemensamt seminarium i Almedalen på temat att stoppa sexuella övergrepp på nätet. Panelen diskuterade bland annat en studie från Filippinerna där tiotusentals barn är utsatta för så kallad ”webcam sex tourism”.