Gå till innehållet

Marathongruppens stafett till förmån för alla barn – Stafesten för UNICEF

Marathongruppen

Med startskott år 2018 kommer varje deltagande lag i "Stafesten för UNICEF" att vara med och bidra med 125 kr till UNICEF. Marathon­gruppen och loppet stödjer UNICEFs arbete för att ge de mest utsatta barnen en så bra start i livet som möjligt.

Barn som springer Marathongruppen

Marathongruppen och Stafesten för UNICEF stödjer UNICEFs arbete för att ge de mest utsatta barnen en så bra start i livet som möjligt.

Med grund i Bellmanstafetten, som arrangerats av Marathongruppen i 32 år, kommer evenemang att anordnas i sex städer under 2018. Marathongruppen är en ideell organisation, bildad av friidrottsklubbarna Hässelby SK och Spårvägens FK. 

Samarbetet med Marathongruppen är ett led i UNICEFs satsning på idrott. Syftet är dels att samla in pengar och dels att öka kunskapen om barns rättigheter hos nya målgrupper. Det nya samarbetet skapar också en bra plattform för att informera och utbilda ungdomsledare i barnkonventionen, som bland annat handlar om barns rätt till lek, vila och fritid.

Samarbetet har avtalats för fem år och under den perioden planeras evenemanget att växa till ett 20-tal orter i Sverige.

Vill du veta mer?

Här hittar du mer information om hur UNICEF arbetar med idrott, fler samarbeten och vår handbok för idrottsledare.