Gå till innehållet

Marathongruppens stafett till förmån för alla barn – Stafesten för UNICEF

Marathongruppen

Sedan 2018 är varje del­tagande lag i "Stafesten för UNICEF" med och bidrar med 125 kr till UNICEF. Marathon­gruppen och loppet stödjer UNICEFs arbete för att ge de mest ut­satta barnen en så bra start i livet som möjligt.

Marathongruppen och Stafesten för UNICEF stödjer UNICEFs arbete för att ge de mest utsatta barnen en så bra start i livet som möjligt.

Med grund i Bellmanstafetten, som arrangerats av Marathongruppen sedan 1986, anordnades evenemang i sex städer under 2018. Marathongruppen är en ideell organisation, bildad av friidrottsklubbarna Hässelby SK och Spårvägens FK. 

Samarbetet med Marathongruppen är ett led i UNICEFs satsning på idrott. Syftet är dels att samla in pengar och dels att öka kunskapen om barns rättigheter hos nya målgrupper. Det nya samarbetet skapar också en bra plattform för att informera och utbilda ungdomsledare i barnkonventionen, som bland annat handlar om barns rätt till lek, vila och fritid.

Stafetten har alltid stått för positiva värden: ett hälso­samt och glädje­fyllt alter­nativ till klassisk före­tags­kon­ferens, en positiv effekt på folk­hälsan som gene­rerat bidrag till förenings­idrotten. Vi är otroligt glada och stolta över att ha UNICEF Sverige med oss på denna resa.

Daniel Almgren, VD Marathongruppen

Samarbetet har avtalats för fem år och under den perioden planeras evenemanget att växa till ett 20-tal orter i Sverige.

Vill du veta mer?

Här hittar du mer information om hur UNICEF arbetar med idrott, fler samarbeten och vår handbok för idrottsledare.