Företag samarbetar för barn i Malawi

Företag för Malawi är ett projekt där företagen Brunswick Real Estate, Nordanö, Areim och Möller & Partners tillsammans stöttar UNICEFs arbete för utsatta barn i Malawi, ett av världens fattigaste länder. Genom företagens bidrag får barn i Malawi möjlighet till lek, utbildning, trygghet och vård.

UNICEFFöretagVåra samarbetspartners
Företag samarbetar för barn i Malawi
Glada barn i Malawi
Foto: © UNICEF/UNI131208/Noorani

Sedan 2006 har Företag för Malawi stöttat UNICEFs arbete för utsatta barn i Malawi. Malawi är ett av världens fattigaste länder och med pågående klimatkatastrofer och sjukdomsutbrott är behoven i landet stora. Barnen drabbas värst, inte enbart på grund av bristen på mat och vatten utan även på grund av våld och sexuell exploatering.

Företag för Malawis stöd bidrar till olika verksamheter i landet som tillsammans skapar ett nätverk för att skydda barn och stärka deras möjligheter att påverka sin egen framtid. Projektet arbetar med att ge barn tillgång till fritidsaktiviteter, kunskap om sina rättigheter och tillgång till medicinsk hjälp och psykosocialt stöd. Arbetet går även ut på att förebygga övergrepp genom att ge vuxna och samhället runt omkring barnen ökad kunskap om barns rättigheter. Hittills har projektet gett fler än 400 000 barn och ungdomar trygghet och stöd.

Efter att ha besökt barnen i Malawi och sett hur enkla deras för­hållanden är, så är vår över­tygelse den att UNICEFs arbete är oerhört viktigt och effek­tivt. Dels ökar det med­veten­heten kring barnens situa­tion, sam­tidigt som de ser till att hjälpen verkligen når fram.

– Simon Iaffa Nylén, Sustainability Manager, Brunswick Real Estate

En del av det finansiella stöd som Företag för Malawi bidrar med samlas in genom löpeventet Spring för livet. Det har arrangerats årligen i Stockholm sedan 2012 till förmån för barnen i Malawi.

Vill ditt företag också göra gemensam sak med andra företag? Kontakta Håkan Ivemark.

ftg-malawi-unicef-400x400