Postkodlotteriet stärker barns rättigheter

Sedan augusti 2008 är UNICEF Sverige en av förmånstagarna till Svenska Postkodlotteriet. Genom åren har vi mottagit över 300 miljoner kronor till arbetet för barns rättigheter.

UNICEFFöretagVåra samarbetspartners
Postkodlotteriet stärker barns rättigheter
Mosul-leverans-Unicef
Tack vare pengarna från Postkodlotteriet kan vi hjälpa ännu fler barn i katastrofer. Foto: © UNICEF

Varje år delar Svenska Postkodlotteriet ut en miljard kronor i bidrag till organisationer i Sverige, och UNICEF Sverige är en av förmånstagarna. Utöver den årliga utdelningssumman har UNICEF vid olika tillfällen även tilldelats extra bidrag. Under åren har Svenska Postkodlotteriets stöd bland annat använts till att hjälpa barn som drabbats av hiv och aids i Malawi, stöd till gatubarn i Paraguay, och till UNICEFs arbete för barn i katastrofer. I krigs- och katastrofområden är det livsviktigt att prioritera barnen i hjälparbetet. De är mest sårbara och måste snabbt få sjukvård, tak över huvudet, mat, rent dricksvatten, tvål, toaletter, vaccin, skydd mot övergrepp och möjlighet att fortsätta sin skolgång. 

Under 2023 används Postkodlotteriets stöd till UNICEF flexibelt. Det innebär att pengarna går dit behovet är som störst och ger stöd till de barn som behöver det allra mest.

UNICEFs arbete för barns rättig­heter faller helt inom ramen för Post­kod­lotteriets över­tygelse om att världen behöver ett starkt civil­sam­hälle.

Hélène Carlbark, Välgörenhetschef Svenska Postkodlotteriet

Drömprojekt

UNICEF Sverige har även tagit emot stöd från Postkodlotteriet för så kallade Drömprojekt. Det är ett projekt med ett särskilt fokus där vi ansökt om och fått medel från Postkodlotteriet för att kunna genomföra. Genom finansiering på sju miljoner kronor driver UNICEF just nu ett projekt i Elfenbenskusten för flickors utbildning. Projektets mål är att ge 1000 utsatta flickor i åldern 15-19 år, som av olika anledningar tvingats lämna skolan, en andra chans till utbildning och möjlighet att leva ett självständigt liv med en egen inkomst.

pkl-unicef-400x400