Brynäs IF för barns rätt till lek, vila och fritid

2013 blev Brynäs IF den första ishockeyklubben i världen att ingå ett långsiktigt samarbete med UNICEF. Grunden för samarbetet är ett gemensamt engagemang för barns rätt till lek, vila och fritid.

Barn läser i en skolbok i Bolivia
Foto: UNICEF/Pirozzi
Brynäs IF stödjer UNICEFs verksamhet för barns utbildning i Bolivia med totalt fem miljoner kronor under fem år. Pengarna används för att ge barn som tvingats lämna sina hem en trygg plats att vistas på, samt möjlighet att leka och gå i skolan.

Genom projektet En bra start arbetar Brynäs IF för att ge fler barn och ungdomar en bra start i livet, med tillgång till exempelvis utbildning av god kvalitet, hälsovård, samt kultur- och fritidsaktiviteter – något som alla barn har rätt till. Om barn inte får tillgång till de här rättigheterna kan de inte delta fullt ut i samhället och riskerar att hamna i socialt utanförskap.

En bra start arbetar för att skapa sammanhang där utvecklingen för barn och unga kan stärkas genom gemenskap. Genom nya sätt att jobba med partners och driva samverkan mellan samhälle och näringsliv, visar Brynäs hur en idrottsförening kan bli en stark kraft i sin samtid. Projektet har bland annat lett till praktikplatser för unga arbetssökande, skolbesök av hockeyspelare och att barnkonventionen fått ett större fokus inom utbildning, föreningsliv och idrott. 

Brynäs IF stödjer UNICEFs arbete för barns utbildning i Bolivia med totalt fem miljoner kronor under fem år. Pengarna används för att ge barn som tvingats lämna sina hem en trygg plats att vistas på, samt möjlighet att leka och gå i skolan.

Vill du veta mer?

På vår blogg kan du läsa mer om samarbetet mellan Brynäs och UNICEF. Alla inlägg hittar du här.

Här hittar du mer information om hur UNICEF arbetar med idrott, fler samarbeten och vår handbok för idrottsledare.

Tillsammans med UNICEF arbetar vi för att stärka barns rättigheter och för att fler barn ska få en bra start i livet. I Gävle, Sverige och i hela världen. Vi befinner oss på en spännande och meningsfull resa tillsammans med UNICEF och andra goda samarbetspartners.”

Johan Cahling Vice klubbdirektör, Brynäs IF