Gå till innehållet

Samarbeta med UNICEF

Vi blir alltid glada när företag hör av sig och vill samarbeta med oss. För att vi ska kunna inleda ett samarbete är det några punkter som måste stämma överens.

 • Ett nationellt samarbete bör sträcka sig över tre år och ge vårt arbete minst en miljon kronor per år.
 • Ett internationellt samarbete tecknas på minst tre år och garanterar UNICEF minst 3,5 miljoner kronor per år.

Vill ni bidra i mindre omfattning så har ni alltid möjlighet att skänka en gåva. Ni kan välja hur ni vill att pengarna används och som tack får ni gåvobevis att ge till kunder eller personal, och banners för att visa ert stöd.

Så ansöker ni om att bli samarbetspartner

För att hantera förfrågningar om samarbeten så bra och snabbt som möjligt ber vi er att:

 1. Läsa vår policy för företagssamarbeten om vilka förutsättningar som krävs för att ett samarbete med UNICEF ska vara möjligt.
 2. Besvara några frågor om er verksamhet och det potentiella samarbetet.
 3. Skicka er ansökan med svaren på frågor till foretag@unicef.se.
 4. Vi hör av oss inom några dagar. Stort tack för att ni vill stötta och samarbeta med UNICEF!

Ansök om att bli samarbetspartner


Frågor om er verksamhet och det potentiella samarbetet

Följande information behöver vi i samband med er ansökan om att bli samarbetspartner:

 • Företagets namn
 • Företagets hemsida
 • E-post till kontaktperson
 • Telefon till kontaktperson
 • På vilken nivå är er organisation verksam? (regionalt, nationellt eller internationellt)
 • Vad är er näringsverksamhet?
 • Beskriv hur ni önskar samarbeta med UNICEF
 • Hur mycket pengar uppskattar ni att samarbetet kan ge UNICEF?
 • Vilket stöd önskar ni från UNICEF? Exempelvis personal, synlighet, teknik etc.
 • Ytterligare information som ni önskar dela med er av