Gå till innehållet

Sakta men säkert är polio på väg att ut­rotas

Tack vare utbyggda rutin­vacci­nerings­program och massiva vacci­nations­kampanjer har antalet fall av polio i världen minskat med 99 procent från år 1988. 2017 rapporterades endast 22 nya fall i världen. Med en­träget och syste­matiskt arbete är det möjligt att inom en snar fram­tid helt utrota den dödliga sjuk­domen.

En flicka vaccineras mot polio i staden Landhi i provinsen Sindh. En dos är två droppar i munnen. I bakgrunden väntar hennes syster på sin tur.

Vi är på god väg

1988 fanns polio aktivt i 125 länder och förlamade 350 000 barn, det är närmare 1 000 barn varje dag. Samma år grundades the Global Polio Eradication Initiative,som är ett samarbete mellan bland annat organisationer som WHO och UNICEF samt regeringar världen över. Sedan dess har mer än 2,5 miljarder barn vaccinerats mot den farliga sjukdomen och idag har polio utrotats nästan överallt. Genom rutin­vaccinerings­program och vaccinations­kampanjer 2015 distribuerades totalt 1,6 miljarder poliovaccin till barn i 76 länder. Målet är att sjukdomen ska vara utplånad år 2019. Enstaka utbrott förekommer i en handfull länder, främst länder drabbade av konflikt eller stora naturkatastrofer. I tre länder, Pakistan, Afghanistan och Nigeria, är sjukdomen fortfarande endemisk, vilket innebär att den finns och sprids på naturlig väg i landet. Nigeria togs bort från listan i september 2015, men nu har sjukdomen tyvärr kommit tillbaka (1). 

Man räknar med att den stora insatsen mot polio som startade 1988 har förhindrat minst 10 miljoner sjukdomsfall och därmed räddat många barn från förlamning eller död. 2012 upptäcktes endast 291 poliofall i fem länder. 2013 hade siffran stigit till 416 fall, främst i oroliga områden med väpnad konflikt. Under 2015 sjönk antalet till 105 fall och antalet sjönk ytterligare under 2016 till endast 37 fall. Under 2017 upptäcktes endast 22 fall.

Tack vare noggrann planering, effektiv distribution och tiotusentals frivilliga hälsoarbetare som tar sig land och rike runt, är det möjligt att vaccinera miljontals barn på bara några dagar.

Spridning och symptom

Polio är en oerhört smittsam sjukdom som sprids via virus mellan människor. I tätbefolkade områden eller områden med dåliga hygien- och sanitetsförhållanden kan viruset spridas extremt snabbt. Viruset, som finns i tre typer, påverkar det centrala nervsystemet och kan inom några timmar orsaka permanent förlamning. Det finns i dagsläget inget botemedel mot den dödliga sjukdomen, men man kan öka rörligheten i musklerna hos en smittad person med behandling. Vem som helst kan smittas av polio men barn under fem år drabbas oftare än äldre barn och vuxna.

De tidiga sjukdomssymptomen är ofta feber, huvudvärk, trötthet, ledvärk, illamående och kräkningar men i enstaka fall kan den smittade efter några dygn även drabbas av förlamning när sjukdomen angripit det centrala nervsystemet. Risken att drabbas av förlamning är större bland barn med nedsatt immunförsvar. Ungefär ett fall av 200 leder till förlamning och då oftast i benen. Förlamningen kallas acute faccid paralysis (AFP) och i 5-10 procent av fallen med förlamning dör personen på grund av att andningsmuskulaturen slutar fungera.

Många människor som blivit smittade har inga symptom och märker inte att de blivit smittade. Det innebär att tusentals människor hinner smittas innan det första fallet upptäcks i en grupp och det blir en epidemi.

Ett sätt att hålla koll på vilka barn som fått vaccin är att måla barnens fingernaglar.

Globala utvecklingsmål som berör polio

Mål 3: Hälsa och välbefinnande (delmål 3.1, 3.2, 3.3, 3.7, 3.8)

Mål 5: Jämställdhet (delmål 5.1) 

Alla barn har rätt till vaccin

Så länge polio existerar i världen kommer det alltid att finnas en risk för att polio återigen sprider sig i ett land som tidigare förklarats som poliofritt. Därför är det nödvändigt att alla barn vaccineras, helst samtidigt. UNICEF genomför varje år flera massvaccinationer tillsammans med regeringar, WHO och andra organisationer.

Även i världens värsta krigsområden kämpar vi för att komma överens med krigande parter att helt enkelt sluta med det i några dagar, så att vi kan nå fram och ge barnen deras livsviktiga vaccin. Tack vare att vi är ett politiskt och obundet organ inom FN-systemet har vi möjlighet att förhandla fram vapenvilor. Insatsen kallas Days of Tranquility och har blivit en rutinmässigt återkommande vapenvila i många krigsdrabbade områden.

Ett barn i Indien vaccineras mot polio. För ett fullgott skydd mot sjukdomen krävs tre doser vaccin.

Kylkedjan och vaccinets säkerhet

Kylkedjan är en noggrant planerad kylförvaringskedja som säkerställer att vaccin förvaras och transporteras i rätt temperatur (2-8 grader). De olika delarna i kedjan består av:

  • Informationssystem för att samla in och rapportera data
  • Kontrollsystem för att garantera att allt vaccin kommer dit det ska
  • Transportmedel (flyg, lastbil, cykel, kamel, åsna) för att förflytta vaccinet
  • Lager, kylrum och kylväskor för att förvara vaccinet
  • Personal som kan hantera och övervaka alla länkar i kedjan

Kylkedjan måste förbli obruten under vaccinets behåll från tillverkaren till slutdestinationen – barnen. Det sista steget i kedjan är det svåraste. Byar måste lokaliseras i områden utan vägar och som är svåra att nå ut till. Hälsomottagningar i sådana områden kan vara utan el, vilket gör att vaccinet i stället måste förvaras i kylboxar som går på solenergi, gas eller fotogen. Vaccin som levereras på det sättet måste användas inom ett par dagar.

Faktabladet är senast uppdaterat i juli 2018. 

Källhänvisning

Vad säger Barnkonventionen?

  1. Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

  2. Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.

  3. Varje stat ska ta ansvar för och nyttja sina resurser till fullo för att uppfylla barns rättigheter. Där det behövs ska stater samarbeta internationellt.

  4. Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård samt till rehabilitering. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.

Läs mer om barnkonventionen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få regelbunden information om vad vi gör och hur du kan vara med och förändra barns liv.