Gå till innehållet

Sakta men säkert är polio på väg att ut­rotas

Tack vare utbyggda ­vacci­nerings­program och massiva vacci­nations­kampanjer har antalet fall av polio i världen minskat med 99 procent från år 1988. 2019 rapporterades endast 175 nya fall i världen. Med en­träget och syste­matiskt arbete är det möjligt att inom en snar fram­tid helt utrota den dödliga sjuk­domen.

En flicka vaccineras mot polio i staden Landhi i provinsen Sindh. En dos är två droppar i munnen. I bakgrunden väntar hennes syster på sin tur.

Vi är på god väg

1988 fanns polio aktivt i 125 länder och smittade 350 000 barn, det är närmare 1 000 barn varje dag (1). Samma år grundades the Global Polio Eradication Initiative, som är ett samarbete mellan bland annat organisationer som WHO och UNICEF samt regeringar världen över. Sedan dess har mer än 2,5 miljarder barn vaccinerats mot den farliga sjukdomen och idag har polio utrotats nästan överallt (2). Uppskattningsvis har 85 procent av alla ettåringar världen över fått poliovaccin idag (3).

Enstaka utbrott förekommer i en handfull länder, främst länder drabbade av konflikt eller stora naturkatastrofer. I Pakistan, Afghanistan och Nigeria anses sjukdomen fortfarande endemisk, vilket innebär att sjukdomen sprids i landet. Nigeria har inte haft något rapporterat fall av polio sedan 2016 och förväntas därför förklaras fritt från sjukdomen under 2020 (4).

Man räknar med att den stora insatsen mot polio som startade 1988 har förhindrat miljontals sjukdomsfall och därmed räddat många barn från förlamning eller död. När programmet inleddes år 1988 så rapporterades 350 000 fall världen över. År 2018 upptäcktes endast 33 fall i två länder; Afghanistan och Pakistan (1). Tyvärr visar den senaste statistiken på en ökning, 175 fall rapporterades under 2019. I mars 2020 hade redan 32 nya fall rapporterats (5).

Tack vare noggrann planering, effektiv distribution och tiotusentals frivilliga hälsoarbetare som tar sig land och rike runt, är det möjligt att vaccinera miljontals barn på bara några dagar.

Spridning och symptom

Polio drabbar främst barn under fem år. Det är en smittsam virussjukdom som sprids mellan människor. I tätbefolkade områden eller områden med bristande hygien och sanitet kan viruset spridas väldigt snabbt. Viruset påverkar det centrala nervsystemet och kan inom några timmar orsaka permanent förlamning. Det finns i dagsläget inget botemedel mot den sjukdomen, men man kan öka rörligheten i musklerna hos en smittad person med behandling. Vem som helst kan smittas av polio men barn under fem år drabbas oftare än äldre barn och vuxna.

De tidiga sjukdomssymptomen är ofta feber, huvudvärk, trötthet, ledvärk, illamående och kräkningar. I enstaka fall kan den smittade efter några dygn även drabbas av förlamning om sjukdomen angriper det centrala nervsystemet. Risken att drabbas av förlamning är större bland barn med nedsatt immunförsvar. Ungefär ett av 200 fall leder till förlamning och då oftast i benen. Förlamningen kallas acute faccid paralysis (AFP) och 5-10 procent av de som blivit förlamade dör på grund av att även andningsmuskulaturen blir förlamad.

Många människor som blivit smittade har inga symptom och märker inte att de har blivit smittade. Det innebär att tusentals människor hinner smittas innan det första fallet upptäcks i en grupp och det blir en epidemi.

Ett sätt att hålla koll på vilka barn som fått vaccin är att måla barnens fingernaglar.

Globala utvecklingsmål som berör polio

Mål 3: Hälsa och välbefinnande (delmål 3.1, 3.2, 3.3, 3.7, 3.8)

Mål 5: Jämställdhet (delmål 5.1) 

Alla barn har rätt till vaccin

Så länge polio existerar i världen kommer det alltid att finnas en risk för att viruset återigen sprider sig i ett land som tidigare förklarats som poliofritt. Därför är det nödvändigt att alla barn vaccineras, helst samtidigt. UNICEF genomför varje år flera massvaccinationer tillsammans med regeringar, WHO och andra organisationer, bland annat inom ramen för samarbetet Global Polio Eradication Initiative. UNICEF vaccinerar över 400 miljoner barn mot polio varje år (4). 

Även i världens värst drabbade krigsområden kämpar vi för att komma överens med krigande parter om en vapenvila, så att vi kan nå fram och ge barnen livsviktiga vaccin. Tack vare att vi är ett politiskt och obundet organ inom FN-systemet har vi möjlighet att förhandla fram vapenvilor. Insatsen kallas Days of Tranquility och har blivit en rutinmässigt återkommande vapenvila i många krigsdrabbade områden. 

Ett barn i Indien vaccineras mot polio. För ett fullgott skydd mot sjukdomen krävs tre doser vaccin.

Kylkedjan och vaccinets säkerhet

Kylkedjan är en noggrant planerad kylförvaringskedja som säkerställer att vaccin förvaras och transporteras i rätt temperatur (2-8 grader). De olika delarna i kedjan består av:

  • Informationssystem för att samla in och rapportera data
  • Kontrollsystem för att garantera att allt vaccin kommer dit det ska
  • Transportmedel (flyg, lastbil, cykel, kamel, åsna) för att förflytta vaccinet
  • Lager, kylrum och kylväskor för att förvara vaccinet
  • Personal som kan hantera och övervaka alla länkar i kedjan

Kylkedjan måste förbli obruten under vaccinets väg från tillverkaren till slutdestinationen – barnen. Det sista steget i kedjan är ofta det svåraste. Många byar där vaccinationskampanjer genomförs ligger i områden utan vägar och som är svåra att nå ut till. Hälsomottagningar i sådana områden kan vara utan el, vilket gör att vaccinet i stället måste förvaras i kylboxar som går på solenergi, gas eller fotogen. Vaccin som levereras på det sättet måste användas inom ett par dagar.

Vad säger Barnkonventionen?

  1. Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

  2. Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.

  3. Varje stat ska ta ansvar för och nyttja sina resurser till fullo för att uppfylla barns rättigheter. Där det behövs ska stater samarbeta internationellt.

  4. Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård samt till rehabilitering. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.

Läs mer om barnkonventionen