un0399458.jpg

En värld utan polio är möjlig

– och vi är snart där

Polio är nära att utrotas, men trots framsteg saknar många barn fortfarande tillgång till vaccin. Allt fler missar viktiga vaccinationer när världen tvingas prioritera bekämpningen av covid-19. UNICEF gör nu allt för att få stopp på polio överallt, så att inget barn någonsin drabbas av den dödliga sjukdomen.

Skribent |

Publicerad |

2021 10 27

Uppdaterad |

2021 10 27

En värld utan polio är möjlig – och vi är snart där

År 1988 inledde hälsoarbetare, regeringar och globala partners ett uppdrag med målet att till år 2018 utrota alla former av polio - en dödlig sjukdom som har lamslagit hundratusentals barn de senaste årtiondena.

Uppbackat av investeringar och politiskt engagemang har antalet fall minskat med 99,9 procent och sjukdomen är nära att utrotas, men det innebär inte att det är läge att slappna av.

un0399458.jpg
En fyraårig flicka i Lahore, Pakistan, har precis fått vaccin mot polio. Pakistan är ett av de länder där polio fortsätter att spridas.Foto: © UNICEF/Bukhari

Spridning av polio i ett land – ett hot mot barn överallt

Vägen mot en värld fri från polio har kantats av utmaningar och flera länder är fortfarande sårbara på grund av låg vaccinationstäckning, bristfällig sjukvård eller väpnade konflikter. Miljontals barn går idag miste om poliovaccin av flera orsaker:

  • De vanliga barnvaccinationerna, inklusive polio, har skjutits upp i många länder på grund av covid-19. 23 miljoner barn gick miste om rutinvaccinationer under 2020. Det är det högsta antalet sedan 2009.  

  • Barn som lever på flykt eller i utsatta och konfliktdrabbade områden, exempelvis i Afghanistan, har inte möjlighet att ingå i vaccinkampanjerna.

  • Desinformation om vaccin och vaccintvekan innebär en snabbt ökande utmaning, något som är tydligt i exempelvis Pakistan.

Så länge polio existerar i ett land, finns det en risk att det sprider sig till länder som tidigare förklarats fria från viruset. Inom och mellan Pakistan och Afghanistan fortsätter nu polio att spridas, därför arbetar UNICEF och partners hårt för att vaccinera barn i Pakistan. Från 8 november tillåter även ledningen i Afghanistan oss att återuppta vaccinationsprogrammen mot viruset – ett steg i rätt riktning.

Under 2020 förklarades den afrikanska regionen fri från vilt poliovirus. Inga nya fall har diagnostiserats sedan 2016, vilket är en mycket positiv nyhet.

Enligt källor från WHO

Innovativ strategi ska utrota polio

För att omedelbart ta oss an de utmaningar som hindrar världen från att utrota polio har UNICEF och partners, bland annat med stöd från Bill and Melinda Gates Foundation, antagit en innovativ strategi för 2022-2026. Strategin är en del av Global Polio Eradication Initiative och syftar till att sammankoppla insatser mot polio med andra viktiga hälsoprogram i drabbade länder, för att skydda barn och samhällen från viruset och samtidigt stärka hela hälsosystem.

Kvinnor spelar en avgörande roll i kampen mot polio. Det är ofta de som går från dörr till dörr för att vaccinera barn, och som utför det viktiga förtroendeskapande arbetet gentemot föräldrar och byns ledare. Därför har UNICEF även antagit en jämställdhetsstrategi, som ytterligare stärker kvinnors deltagande på alla nivåer. Något som är särskilt viktigt i Pakistan och Afghanistan där kvinnors rättigheter ofta diskrimineras. 

uni309850-1-1.jpg
En flicka får vaccin mot polio i Kandahar, södra Afghanistan. Kvinnor är avgörande för utrotandet av polio – de går från dörr till dörr för att se till att barn nås av vaccin och förespråkar vikten av vaccin till föräldrar och samhällen. Foto: @ UNICEF/Dejongh

Vad gör UNICEF?

Trots stora framsteg är läget fortfarande så allvarligt att WHO klassar polio som ett internationellt hot mot människors hälsa. UNICEF och partners arbetar med att involvera alla delar av samhället och nå ut med vaccinet till varje barn, för att stoppa polio för gott. Vi ger aldrig upp.

UNICEF uppmanar nu regeringar, civilsamhället, partners och givare att öka engagemang och investeringar i insatser som utrotar polio och skyddar barn och samhällen mot andra sjukdomar som kan förebyggas med hjälp av vaccin.

En värld utan polio är möjlig, och vi är snart där. Köp poliovaccin i vår gåvoshop och var med och rädda barns liv och ta ett steg närmare att utrota sjukdomen:

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Vaccin - flicka - Mocambique 2023
Vaccin

Vaccin är ett billigt och effektivt sätt att rädda barns liv och skydda samhällen mot livsfarliga sjukdomar. I år är det 50 år sedan WHO:s och UNICEFs globala barnvaccinationsprogram lanserades.

Malawi_2023_LowRes_New-27.jpg
En kväll för alla barn

Fem av hans kollegor förlorade allt; huset, skörden och alla ägodelar. Trots de egna förlusterna kämpar hälsoarbetaren Dickson och hans kollegor tillsammans för att nå vartenda barn i varenda by i sydvästra Malawi med vaccin och hälsokontroller – och de gör det med en imponerande beslutsamhet och uthållighet.

Malawi_2023_LowRes_New-5.jpg
En kväll för alla barn

I mars 2023 drabbades Malawi av cyklonen Freddy, som lade nästan halva landet under vatten. Översvämningarna bidrog till att farliga vattenburna sjukdomar som kolera började spridas. Nu pågår en kamp mot klockan att nå fram med vård och livräddande vaccin till de isolerade barnen och familjerna. UNICEF ställde snabbt om och upprättade bland annat tillfälliga hälsocentraler.