Vaccinerat barn - Indien 2022

Antalet ovaccinerade barn

ökar kraftigt

De senaste tre åren har 67 miljoner barn i världen inte vaccinerats mot de mest dödliga barnsjukdomarna, det visar en rapport från UNICEF som släpptes den 20 april. Det är den största tillbakagången av vaccinationer på decennier. Redan ser vi konsekvenserna i form av mässlings- och polioutbrott. UNICEF varnar för allvarliga bakslag för barns liv och hälsa.

Skribent |

Publicerad |

2023 04 20

Uppdaterad |

2023 04 20

Antalet ovaccinerade barn ökar kraftigt visar rapport från UNICEF

De allra flesta barn i världen vaccineras under de första åren i livet mot sjukdomar som kan vara livshotande eller ge allvarliga skador och men för livet. Vaccinationer ger också ett samhällsskydd mot sjukdomsutbrott eftersom en hög vaccinationstäckning hindrar smittsamma sjukdomar från att spridas. För att rädda barns liv och skydda samhället mot smittsamma sjukdomar är rutinmässiga vaccinationer helt avgörande. 

Under de senaste 80 åren har vaccinationstäckningen i världen stadigt ökat vilket har varit avgörande för att få ner barnadödligheten och utrota smittsamma barnsjukdomar som exempelvis smittkoppor. UNICEFs rapport State of the World´s Children 2023 visar att antalet barn som inte vaccineras kraftigt har ökat under de senaste tre åren och att vaccinationstäckningen globalt har minskat till de lägsta nivåerna på 15 år. 

2019, innan pandemin, blev 13 miljoner barn inte vaccinerade under sitt första år i livet. 2021 var antalet barn som inte vaccinerades över 18 miljoner, alltså fem miljoner fler. Från 2019 till 2021 minskade vaccinationstäckningen från 86 procent till 81 procent, den lägsta vaccinationstäckningen sedan 2008. Totalt sedan 2019 har 67 miljoner barn inte blivit fullvaccinerade mot de dödligaste barnsjukdomarna. 48 miljoner av dem fick inget vaccin alls. Det är den största genomgående tillbakagången av barnvaccinationer som världen har sett på tre decennier. 

Unicef diagram - Antal barn som inte vaccinerats under pandemin

Den minskade vaccinationstäckningen har redan fått konsekvenser. Mässlingsfallen i världen har fördubblats från 2021 till 2022, och under de senaste åren har antalet barn som förlamas av polio åttafaldigats.   

Flest av de barn som inte vaccineras alls finns i Afrika söder om Sahara, där åtta miljoner barn under 2021 inte vaccinerades. Störst ökning av ovaccinerade barn har skett i Östasien och Oceanien.  

Huvudsaklig anledning till att fler barn inte vaccineras kan kopplas till pandemins konsekvenser, som ledde till överbelastade sjukvårdssystem, avbrutna vaccinationskampanjer, problem i leveranskedjan och brist på ekonomiska resurser.

Rapporten visar att det framförallt är barn som lever i svår fattigdom, utsatthet och konfliktområden som inte vaccineras. Barn på landsbygden eller i slumområden i storstäder är överrepresenterade. En annan avgörande faktor för om barn vaccineras är mammans utbildningsnivå.

Pernilla Baralt  Foto Dahlstrand.JPG

Vaccin är en livräddare som hindrar dödliga sjukdomar från att bryta ut, men vaccin gör bara nytta om det faktiskt används. Vaccinationer räddar livet på över fyra miljoner människor varje år, men det hade kunnat rädda många fler. Det är oerhört frustrerande att vi har en effektiv lösning på dödliga problem och ändå inte når hela vägen fram.
– Pernilla Baralt, UNICEF Sveriges generalsekreterare

UNICEF uppmanar nu regeringar och myndigheter att prioritera vaccinationsprogram och vaccinationskampanjer, både för att nå de spädbarn som nu ska få sitt första vaccin och för att komma ikapp och nå de barn som under pandemin inte har blivit vaccinerade eller fullvaccinerade. 

Länder måste särskilt satsa mer resurser på primärvården som är helt avgörande för barns hälsa och för att kunna leverera vaccinationer. Många barn vaccineras inte eftersom det inte finns någon primärvård i området där de bor, för att primärvården är överbelastad eller för att de inte har tillgång till den. Rapporten konstaterar att det framförallt är kvinnor som utför detta viktiga arbete, men trots det samhällsbärande uppdrag som de utför har de ofta låg lön, osäker anställning, brist på formell utbildning och dåliga arbetsvillkor.

Pernilla Baralt  Foto Dahlstrand.JPG

Rutinvaccinationer samt starka och tillgängliga hälsosystem är det bästa och mest effektiva sättet att förhindra framtida pandemier och rädda barns liv. Regeringar och myndigheter i de länder där miljoner barn lämnats ovaccinerade de senaste åren måste prioritera och finansiera nationella vaccinationsprogram och stärkt sjukvård. Men många av dessa länder kämpar med ekonomiska svårigheter och behöver stöd från Sverige och andra höginkomstländer för att kunna genomföra arbetet.
– Pernilla Baralt, UNICEF Sveriges generalsekreterare

Vad gör UNICEF

UNICEF har världens största barnvaccinationsprogram och varje år levererar UNICEF omkring två miljarder vaccindoser som når 45 procent av världens barn under fem år. UNICEFs vaccinationsprogram ser till att miljoner barn, i över 100 länder, varje år får livsviktiga vaccin mot de vanligaste dödliga barnsjukdomarna. 

UNICEF arbetar med regeringar, myndigheter, näringslivet, lokala organisationer, sjukvårdspersonal och andra FN-organ med att informera och engagera familjer att vaccinera sina barn, köpa in och leverera vaccin, förvara och transportera vaccin på ett säkert och effektivt sätt, och stötta sjukvårdspersonal så att de har förutsättningar att vaccinera.

Vaccinerat barn - Indien 2022

State of the World's Children 2023

Läs mer om UNICEFs rapport "State of the World's Children 2023" och ladda ner den via länken nedan.


Kopiera länk

Relaterade artiklar

Malawi_2023_LowRes_New-27.jpg
En kväll för alla barn

Fem av hans kollegor förlorade allt; huset, skörden och alla ägodelar. Trots de egna förlusterna kämpar hälsoarbetaren Dickson och hans kollegor tillsammans för att nå vartenda barn i varenda by i sydvästra Malawi med vaccin och hälsokontroller – och de gör det med en imponerande beslutsamhet och uthållighet.

Malawi_2023_LowRes_New-5.jpg
En kväll för alla barn

I mars 2023 drabbades Malawi av cyklonen Freddy, som lade nästan halva landet under vatten. Översvämningarna bidrog till att farliga vattenburna sjukdomar som kolera började spridas. Nu pågår en kamp mot klockan att nå fram med vård och livräddande vaccin till de isolerade barnen och familjerna. UNICEF ställde snabbt om och upprättade bland annat tillfälliga hälsocentraler.

UN0594788.jpg
Polio

Polio är nära att utrotas, men i konfliktdrabbade områden och katastrofer saknar fortfarande många barn tillgång till vaccin. UNICEF arbetar intensivt tillsammans med partner för att stoppa spridningen av polio, så att inget barn någonsin drabbas av den dödliga sjukdomen.