UNICEFÄmne
Pakistan

Pakistan

Pakistan är ett av de 190 länder där UNICEF finns på plats och arbetar, tillsammans med och på uppdrag av landets regering, för att skydda barns rättigheter enligt barnkonventionen.

Unicef Logo Swedish
Pakistan

Situationen i sydvästra Pakistan är fortsatt kritisk, inte minst för de tiotusentals barn som hotas av undernäring och sjukdomar. Det är mycket svårt att ta sig fram i området och landets regering har nu inlett ett nära samarbete med FN och UNICEF för att undsätta de nödställda.

Unicef Logo Swedish
Pakistan

Ett år efter den kraftigaste och mest förödande jordbävningen i Pakistans historia pågår återuppbyggnaden för fullt.

Unicef Logo Swedish
Pakistan

UNICEF bidrar med 150 miljoner USD till den långsiktiga återuppbyggnaden i de områden i norra Pakistan som drabbades av den kraftiga jordbävningen hösten 2005. Planen för återhämtning och rehabilitering sträcker sig över två år och omfattar bland annat 500 nya skolor, 70 000 vårdcentraler och 1000 vattensystem.

Unicef Logo Swedish
Pakistan

Undernäring är fortfarande ett stort problem bland barn i de områden som drabbades av den omfattande jordbävningen i Pakistan i oktober förra året.

Unicef Logo Swedish
Pakistan

Hygienen i Pakistans tältläger är dålig och hudsjukdomar vanliga. UNICEF medverkar därför i två större hygienprojekt: utbildning om hygien och byggande av ”varmvattenberedare” så att människorna kan tvätta sig även under vintermånaderna.

Unicef Logo Swedish
Pakistan

Mer än 73 000 människor dödades i jordbävningen som ödelade gränsområdet Indien-Pakistan i oktober 2005. Över tre miljoner människor blev hemlösa och över en och en halv miljon barn drabbades. UNICEF fortsätter sin kamp i området för att alla barn ska ha tillgång till rent vatten och toaletter, kunna fortsätta i skolan och inte behöva frysa i vinterkylan.

Unicef Logo Swedish
Pakistan

Vintern har kommit till Pakistan. Det har redan snöat i många av de bergsområden som drabbades svårt av jordbävningen den 8 oktober. För de människor som befinner sig i områdena är läget kritiskt.

Unicef Logo Swedish
Pakistan

Snön faller över bergsbyarna i Pakistan och för att barnen ska klara kylan delar UNICEF nu ut över 50 000 klädpaket i området. Paketen som finns i fyra olika barnstorlekar innehåller en fodrad jacka, en sjal eller mössa, sockor och snökängor. Ytterligare 100 000 paket är på väg.

Unicef Logo Swedish
Mässling

Under en två veckor lång vaccinationskampanj ska 800 000 barn som överlevde jordbävningen vaccineras mot mässlingen. Nästan hela ordinarie vaccinationskapaciteten förstördes i jordbävningen men nu har UNICEF tillsammans med samarbetspartners satt upp mobila team som ska nå barn i avlägsna byar.

Unicef Logo Swedish
Pakistan

Fortfarande en månad efter den stora jordbävningen i norra Pakistan är brist på rent vatten och dålig hygien ett stort hot mot människors liv. UNICEF beräknar att upp till 1,7 miljoner människor ännu saknar rent vatten.

Unicef Logo Swedish
Pakistan

© UNICEF Pakistan Barn i en tältskola i Muzffarabad, Pakistan. Många tusentals skolor förstördes av jordbävningen och de som finns kvar är obrukbara. Men mitt i allt kaos har de allra första tältskolorna nu kommit igång. UNICEF utbildar lärare och förser lägren med skolmaterial.

Unicef Logo Swedish
Pakistan

Tilltagande kyla, regn, skador och sjukdomar i kombination med stora hinder i hjälparbetet, riskerar att kräva en andra våg av dödsoffer i jordbävningsdrabbade Pakistan. UNICEF befarar att tiotusentals barn ligger skadade i avlägsna bergsbyar.

Unicef Logo Swedish
Indien

UNICEF arbetar intensivt för att hjälpa barnen i Pakistan och Indien. Här kan du se vad som gjorts hittills.

Unicef Logo Swedish
Pakistan

© UNICEFGiacomo Pirozzi Många barn och deras föräldrar kom ifrån varandra under jordbävningskatastrofen i Sydasien. Nu varnar UNICEF för att ensamma barn kan komma att utnyttjas.

Unicef Logo Swedish
Pakistan

De senaste rapporterna från UNICEF talar om 33 000 döda, 50 000 skadade, 120 000 i behov av akut hjälp och upp till fyra miljoner hemlösa. UNICEF har tömt sina lager i Pakistan, flyger in förnödenheter utifrån och distribuerar till de drabbade med helikopter. UNICEF vädjar om 500 miljoner kronor för insatser under det närmaste halvåret.

Unicef Logo Swedish
Pakistan

© UNICEF Pakistan Raza är en av alla skadade barn på Islamabads Universitetssjukhus. Ännu vet ingen den exakta omfattningen av jordbävningskatastrofen. Men UNICEFs personal på plats rapporterar om många föräldralösa barn och om många föräldrar som förlorat sina barn. Ungefär hälften av befolkningen är barn. Bland dem som överlevt finns många svårt skadade, inte minst barn. Behoven av sjukhusvård är enorma.