Default hero image

UNICEF varnar för exploatering

av barn efter jordbävningen

© UNICEFGiacomo Pirozzi Många barn och deras föräldrar kom ifrån varandra under jordbävningskatastrofen i Sydasien. Nu varnar UNICEF för att ensamma barn kan komma att utnyttjas.

Skribent |

Publicerad |

2005 10 17

Uppdaterad |

2005 10 17

UNICEF varnar för exploatering av barn efter jordbävningen

Efter katastrofen förekommer rapporter om att barn har hämtats från sjukhus av enskilda personer eller av frivilligorganisationer som hävdar att de ska ta hand om barnen. Enligt UNICEF finns det många människor som handlar av välvilja mot barnen, men det finns samtidigt en risk för att ensamma barn kan komma att utnyttjas av vuxna som ser en chans att exploatera dem.

Registrering på sjukhusen

UNICEF uppmanar därför till registrering av alla barn som tas in på sjukhus. Barn ska inte heller släppas iväg med några andra än sina egna släktingar. Dessutom vill UNICEF att den pakistanska regeringen placerar ut personer med särskilt ansvar för barns säkerhet på alla större sjukhus som tar emot barn.

För tidigt för adoptioner

Många som ser de lidande barnen på tv reagerar genom att erbjuda sig att adoptera ett barn från katastrofen.

? Men på det här stadiet är det för tidigt att börja tala om adoptioner, understryker Omar Abdi, chef för UNICEF i Pakistan.

? Ensamma barn, som eventuellt är föräldralösa, tas bäst om hand av de myndigheter som är utrustade för att se till deras behov. UNICEF samarbetar med de pakistanska myndigheterna för att undersöka varje möjlighet att återförena barnen med deras familjer, säger han.

Bara när det står klart att de närmaste familjemedlemmarna är avlidna, kan det bli aktuellt med andra lösningar, som fosterhem hos släktingar eller adoption.

Påskyndar lagstiftning

UNICEF uppmanar dessutom den pakistanska regeringen att så snabbt som möjligt anta en föreslagen lag om skydd av barn.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

IMG_7009.jpg
Våld i hemmet

Igår kom äntligen propositionen om barnfridsbrottet, en ny straffbestämmelse som innebär att det blir olagligt att låta barn bevittna våld i hemmet. Det nya lagförslaget är ett viktigt steg för att stärka barns rättigheter och göra fler former av våld mot barn straffbara.

nin-rung-2-scaled.jpeg
Sverige

Coronapandemin innebär en kris av sällan skådat slag. En kris som slår extra hårt mot barn i utsatta situationer. Idag gästbloggar Nina Rung, kriminolog och grundare av ideella föreningen Huskurage, om hur vi ska garantera barns skydd framför föräldrarnas rätt.

un0220698.jpg
Våld i hemmet

Ett viktigt steg framåt tas nu för att göra fler former av våld mot barn straffbart. En statlig utredning som presenterats föreslår att en ny straffbestämmelse, barnfridsbrottet, ska införas som gör det olagligt att låta barn bevittna våld i hemmet. Idag skickar vi in vårt remissvar på förslaget. Vi är över lag mycket positiva men belyser också en del rättsliga dilemman där barnets rättigheter får ge vika för rättsliga grundprinciper.