Default hero image

Fortsatt kritiskt läge

i Pakistan

Vintern har kommit till Pakistan. Det har redan snöat i många av de bergsområden som drabbades svårt av jordbävningen den 8 oktober. För de människor som befinner sig i områdena är läget kritiskt.

Skribent |

Publicerad |

2005 12 22

Uppdaterad |

2005 12 22

Fortsatt kritiskt läge i Pakistan

UNICEF fanns på plats i katastrofområdena i Pakistan redan timmar efter jordbävningen inträffade. Omfattande insatser har gjorts inom hälsa och näring, vatten och sanitet, utbildning och skydd. Det har varit en stor utmaning att få fram hjälp till de drabbade barnen i de avlägsna bergsområdena. Och det är fortfarande en kamp mot klockan för att hinna rädda fler människor från att frysa ihjäl. Uppe i bergsbyarna sjunker temperaturen till minus 15 grader om natten.

Kylan största hotet

Och detta är bara början. Enligt väderprognosen kommer nu snön och kylan att sprida sig till resten av det jordbävningsdrabbade området. Cirka 253 000 familjer (var och en med cirka sju medlemmar) bor just nu i tält av vilka en tiondel är för tunna för att klara vintern. 75 procent av familjerna är i akut behov av vinterkläder, filtar, täcken, lakan och pressenningar.

Många av de drabbade är barn

Enligt UNICEFs beräkningar drabbades fyra miljoner människor av jordbävningen i Pakistan. 3,3 miljoner människor blev hemlösa. 73 000 människor har hittills dött och 70 000 människor har skadats allvarligt. Mellan 1,5 och 2 miljoner av de drabbade är barn.

Stor logistisk utmaning

UNICEF var en av de första organisationerna som fanns på plats efter jordbävningen hade inträffat. Inom två dagar efter katastrofen fanns fem katastrofteam i områdena för att distribuera katastrofhjälp såsom tält, filtar, kläder, skor och vattenreningstabletter.

Den svåraste delen av arbetet har varit att distribuera katastrofhjälpen till de avlägsna bergsbyarna och en del av hjälpen har transporterats med helikopter. Åsnor och mulor har använts för att nå de mest avlägsna bergsbyarna.

Bland det UNICEF har gjort hittills:

 • 3,1 miljoner filtar och 53 000 paket med barnkläder har distribuerats.

 • 410 000 tält har satts upp i samarbete med militären. De människor som befinner sig i bergsområdena har prioriterats.

 • 16 fältsjukhus har öppnats och tio mobila enheter som kan utföra operationer finns på plats.

 • 12 av 23 flyktingläger har tillgång till hälsovård.

 • 900 000 barn har vaccinerats mot mässlingen.

 • Över 325 000 barn har fått vitamin A-tillskott.

 • 200 000 hygienkit för kvinnor har distribuerats.

 • 2 000 latriner har byggts som kan användas av 45 000 människor i flyktinglägren.

 • 90 % av vattenbehovet är tillgodosett i lägren.

 • 136 skolor har öppnats i de drabbade områdena. 20 000 barn har kunnat återuppta sina studier. 231 tältskolor har satts upp.

 • 2363 School-in-a-Box har distribuerats. Varje School-in-a-Box innehåller skolmaterial för en lärare och 80 elever.

 • Mer än 10 000 barn som befinner sig i flyktinglägren har registrerats för att om möjligt kunna återförenas med sina familjer och skyddas.

Enorma behov

UNICEFs insatser för att hjälpa de drabbade barnen kommer att fortsätta. Men långtifrån alla de pengar som organisationen har begärt har kommit in.
Av de drygt 92 miljoner dollar som behövs har UNICEF fått in drygt 60 miljoner dollar. Det betyder att mer än en tredjedel av budgeten ännu inte finns. UNICEF Sverige har hittills samlat in sju miljoner kronor.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Barn i Rafah - 2024 - cropped desktop
Gaza

UNICEF kräver en omedelbar vapenvila, att mer nödhjälp släpps in för att förhindra en svältkatastrof och att gisslan släpps fri.

Barn i regnigt Rafah - Gaza 2024 - cropped
Gaza

Senast i maj kommer massvält råda i norra Gaza visar en ny analys från IPC, Integrated Food Security Phase Classification. För att förhindra svältkatastrofen krävs en omedelbar humanitär vapenvila och att nödhjälp släpps in i enorm skala.

Flicka - Rafah city - januari 2024 - cropped
Gaza

Det är oförlåtligt att världen tillåter att barn svälter ihjäl. UNICEF och andra organisationer måste få komma in med mer nödhjälp. För barnens skull krävs en omedelbar humanitär vapenvila.