Default hero image

Vinterkläder och medicin till

barnen i norra Pakistan

Snön faller över bergsbyarna i Pakistan och för att barnen ska klara kylan delar UNICEF nu ut över 50 000 klädpaket i området. Paketen som finns i fyra olika barnstorlekar innehåller en fodrad jacka, en sjal eller mössa, sockor och snökängor. Ytterligare 100 000 paket är på väg.

Skribent |

Publicerad |

2005 12 08

Uppdaterad |

2005 12 08

Vinterkläder och medicin till barnen i norra Pakistan

Vintern har kommit till norra Pakistan och barn som bor ovanför snögränsen löper extra stor risk att drabbas av luftvägsinfektioner. Att hålla dem varma och torra under de kommande månaderna är livsviktigt.

? Behoven bland de drabbade är enorma och akuta ? och ingenting är viktigare än att se till att barnen är friska och mår bra, eftersom barnen är så extra sårbara under såna här utsatta förhållanden, säger Omar Abdi, UNICEFs representant i Pakistan.

Avlägsna platser prioriteras

Leveranserna till de mest avlägsna platserna har prioriterats så att kläderna ska hinna fram innan vägarna blockeras av snön. I Sudhan Gali, som ligger på 2300 meters höjd i Bagh-distriktet, har 14 500 klädpaket delats ut under de senaste dagarna. Ytterligare 5400 paket delas ut i ett annat bergsområde som kallas Topi.

Allt fler fall av lunginflammation

Tusentals människor som överlevt jordbävningen lever fortfarande i tält och lägren fortsätter att växa i takt med att bergsbefolkningen flyr från sina byar. Kylan är ett stort problem och det hårda klimatet drabbar barnen hårdast. Eftersom de är mest sårbara är de också mer mottagliga för infektioner. Ökande fall av lunginflammation bland barn har redan rapporterats. Mag- och tarmsjukdomar och hudproblem är andra vanliga problem som vintern för med sig.

Hälsokit med mediciner

I och med att många sjukhus totalförstörts av jordbävningen är det viktigt att se till att medicin finns nära till hands. Tillsammans med lokala hälsoarbetare distribuerar UNICEF 60 stora hälsokit i det drababde området. Varje kit innehåller antibiotika, hostmedicin och sjukvårdsutrustning som ska räcka till 10 000 människor i tre månader. Hälsokiten ska inte bara distribueras i lägren utan även i olika bergsbyar.

? Nu har vi tillräckligt med medicin och utrustning för att hjälpa 600 000 människor (varav hälften barn) genom vinterns alla sjukdomar, säger Dr. Tamur Mueeneddin, ansvarig för UNICEFs hälsoinsatser i Pakistan.

Hygienkit delas ut i tältlägren

Sjukdomarna ökar även på grund av dåliga sanitära förhållanden. UNICEF reparerar befintliga vattensystem, förser tältlägren med rent vatten och delar ut påsar med hygienartiklar till kvinnorna i tälten. Alla familjer får tandkräm, handdukar, tvål, nagelsaxar, gasbindor och andra sanitetsprodukter. 150 000 påsar kommer att delas ut. Familjer som aldrig sett latriner tidigare får utbildning i hur man sköter sin hygien och barnen lär sig att tvätta händerna med tvål regelbundet. Dessa enkla ting är avgörande för att undvika att sjukdomar sprids.

Behoven är enorma

Situationen i Pakistan är extrem på grund av det hårda klimatet och de svåra förhållandena i landets otillgängliga bergsområden. Hjälpinsatserna är oerhört komplicerade och kräver enorma resurser. Långtifrån alla utlovade bidrag har kommit in och UNICEF är i akut behov av mer pengar.
Här kan du skänka pengar till UNICEFs katastrofarbete i Pakistan.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Flicka - guatemala 2024
Barnadödlighet

Barnadödligheten i världen sjunker, visar en rapport från UNICEF. Men trots framstegen dog 4,9 miljoner barn under 2022 innan de fyllde fem år. Majoriteten dog av orsaker som hade kunnat förhindras.

Hand-Vietnam-2023
Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa drabbar nästan 20 procent av unga idag och självmord är den fjärde vanligaste dödsorsaken bland 15-19-åringar. Det är en av vår tids största kriser, som pågår här och nu, i alla delar av världen och i alla samhällsskikt. Vid 15 års ålder har ungefär hälften av all psykisk sjukdom under livet redan brutit ut. Det betyder att tidig upptäckt och tidiga insatser är mycket viktiga och kan göra stor skillnad.

Flicka - guatemala 2021
En kväll för alla barn

Krig. Torka. Hungersnöd. Jordbävningar. 2023 är ett svårt år för barnen i världen. Inte sedan andra världskriget har fler barn varit i behov av vår hjälp för att överleva. UNICEF finns på plats där barnen behöver oss – och vi stannar kvar. För vi vet att förändring är möjlig. Men vi kan bara göra det tillsammans med dig.