Default hero image

UNICEF bidrar med 150 miljoner USD till den långsiktiga återuppbyggnaden i de områden i norra Pakistan som drabbades av den kraftiga jordbävningen hösten 2005. Planen för återhämtning och rehabilitering sträcker sig över två år och omfattar bland annat 500 nya skolor, 70 000 vårdcentraler och 1000 vattensystem.

Skribent |

Publicerad |

2006 07 12

Uppdaterad |

2006 07 12

UNICEF bygger jordbävningssäkra skolor till barnen i Pakistan

Mer än 73 000 människor dödades i jordbävningen som ödelade gränsområdet Indien-Pakistan i oktober 2005. Över tre miljoner människor blev hemlösa och över en och en halv miljon barn drabbades. UNICEF hade redan innan katastrofen en omfattande verksamhet i Pakistan och har spelat en nyckelroll i hjälparbetet och återuppbyggnadsplaneringen.

Bygga bättre och jordbävningssäkert

Jordbävningen förstörde eller skadade nästan 10 000 skolor och uppgiften att återställa dessa är enorm. UNICEFs plan går ut på att i samarbete med Pakistans regering, bygga upp allting bättre än innan katastrofen. Det betyder att alla nya skolor, vårdcentraler och vattensystem som byggs ska bli jordbävningssäkra.
UNICEF kommer att arbeta i nära samarbete med ERRA, the Earthquake Reconstruction and Rehabilitation Agency, som är den pakistanska regeringens expert i frågan.

Höja kvaliteten på utbildning och hälsovård

UNICEFs ambition att ”bygga bättre” omfattar också att höja kvaliteten när det gäller skola, hälsovård, hygien, tillgången till rent vatten och sanitet samt arbetet för att skydda barn mot våld och övergrepp. 20 000 nya lärare och 4000 hälsoarbetare, även kvinnliga, ska utbildas. Kunskap om hygien kommer tat förmedlas via skolor och vårdcentraler. Och man ska fokusera på att minska antalet undernärda barn i landet.

Fler barn i skolan än tidigare

UNICEF planerar att 500 000 barn ska gå i grundskolan i mitten av 2008. Den siffran omfattar alla de barn som gick i skolan innan jordbävningen plus ytterligare 30 procent av alla de barn som aldrig gått i skolan innan jordbävningen.
Medan de nya permanenta skolorna byggs kommer undervisningen att fortsätta i de tältskolor som UNICEF har satt upp i området. Även tillfälliga vårdcentraler är en lösning under återuppbyggnadsperioden.

Fortfarande mycket svårframkomligt

Regnigt väder, jordskred och besvärlig terräng gör att det är svårt att ta sig fram i området. Många avlägsna byar kan bara nås med jeep eller till foots. För att underlätta och effektivisera återuppbyggnadsarbetet har UNICEF därför satt upp fyra extra fältkontor i området.

Stöd UNICEFS katastrofarbete – Skänk en gåva här »

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Usivak_Samira_Kadric_P6A1471_Bosnien_2023
Bosnien och Hercegovina

Merva, 7 år, löser med vana rörelser uppgifterna på engelska på sin surfplatta. Vissa av hennes klasskamrater har aldrig gått i skolan, fastän de är äldre. Men med hjälp av Akelius digitala språkskola kan lärarna möta varje barn där hen befinner sig.

Ukrainskabarn-skola-2023-16x9
Senaste nyheterna

När världen brinner är det inte skolböcker man vill skänka i första hand. Utbildning är inte första hjälpen. Men det är helt akut. Hoppet om en bättre värld, och ett bättre liv, ryms i en skolväska. 

Skola-Pakistan-2023
Senaste nyheterna

Över 600 miljoner barn och unga i världen kan inte läsa en enkel text eller lösa enkla räkneuppgifter, trots att två tredjedelar av dem går i skolan. Världen står inför en global utbildningskris och värst är det för flickor. Utan utbildning riskerar barn att utnyttjas, hamna i barnarbete eller barnäktenskap och fastna i livslång fattigdom. UNICEF arbetar för att alla barn ska få den utbildning de har rätt till.